Бюджетът на Община Пещера за 2017-та година ще е около 14 500 000 лв. В тази средства са включени допълнителната субсидия за околовръстния път и за свлачищата по пътя за курорта „Св.Константин“, стана ясно на обществено обсъждане на проекта на финансовата рамка.

На него кметът Николай Зайчев съобщи две добри новини. Едната е, че не се предвижда повишаване на данъците. Другата е, че на практика за 1 година задълженията на Общината са намалени от близо 700 000 лв на 89 000 лв. за текущи разходи – тоест задължения по все още действащи договори. В същото време градоначалникът коментира:  „Бюджетът, който предлагаме е изключително реалистичен. В него няма заложен нито 1 лев от продажба на общинско имущество, което е един от механизмите за формиране на бюджета. През годините Община Пещера е оставена без собственост, така че ние този механизъм не можем да го използваме.“ Пред присъстващите представители на неправителствени организации и общински съветници, градоначалникът посочи, че през 2016-та година благодарение на изпълнителните дела събирамеостта на данъците е 110%. Или администрацията е успяла да събере 136 000 лв. недобори от некоректни платци.

Бюджетът за новата година предвижда 700 000 лв. разходи за капиталова програма.

С оглед на актуалната обстановка в момента, кметът съобщи, че са предвидени средства за закупуването на нова машина за ОП“ЧПОИ“. Тя ще бъде универсална, с която през лятото ще се почистват пътищата, а през зимата ще може да се ползва като снегорин. Ще бъде закупена и собствена машина за пътна маркировка.

Предвиден е трансфер от 50 000 лв. за ВиК. Освен това е уважено искането на общински съветници да се предвиди изграждане на тоалетна в парка при Районния съд.

След като през тази година бе направен техническия проект за видеонаблюдение в Общината, през 2017-та, бюджетът предвижда 30 000 лв. за неговото изпълнение. Ще бъдат монтирани 26 камери в Пещера, Радилово, Капитан Димитриево, „Св.Константин“ и на паркинга на пещера „Снежанка“, където често има посегателства срещу автомобилите. Камерите ще бъдат свързани с полицията.

Най-сериозна ще е инвестицията – около 120 000 лв., в бившия ресторант „Родопски светлини“, който миналата година общината си върна като собственост. Амбицията на кмета е той да се превърне в съвременен център за работа с гражданите. Всички звена, които хората в Пещера ползват ще бъдат свалени долу, там ще има и обособени приемни на специалистите от администрацията, които са пряко ангажирани с гражданите. „Смятам, че така ще създадем безспорно удобство за хората, когато всяка услуга, от която имат нужда бъде леснодостъпна. Входът на този център е на нивото на площада, така ще отпадне необходимостта от обикаляне по етажите на сграда, а всичко ще е на едно място“, коментира Зайчев.

За първи път в бюджета се предвижда субсидия за културната дейност на трите читалище в Общината. Те ще си разпределят 10 000 лв. Отделно за читалище „Развитие“ са предвидени 10 000 лв за неотложен ремонт в приземните помещения, където има проблем с напукани стени от реката. В тази връзка бе поставен въпрос на кмета предвижда ли се почистване на речното корито. Зайчев отговори, че в бюджета са предвидени пари за техническо проектиране, след като то бъде направено ще се искат пари от Междуведомствената комисия, тъй като Общината няма ресурса да финансира сама цялостното почистване на коритото в рамките на града. Предвидени са средства за клубовете на пенсионера, хората с увреждания, „Диабет“. Това даде повод Зайчев да спомене, че 80% от представителните му пари за 2016-та година са изразходени за подпомагане именно на дейността на тези клубове, за да могат хората в неравностойно положение да усещат подкрепата на кмета. През тази година обаче нови правила орязват драстично тези пари за представителни разходи.

Градоначалникът посочи и няколко проблема. Първият от тях е, че общината целогодишно обслужва летовище „Св.Константин“. Извършва сметопочистване, зимно поддържане, улично осветление, а в същото време това не е общинска собственост и Общината няма парво да прави каквото и да било там. Другият момент е с жителите на двата ромски квартала, в които заради незаконните къщи масово не се плащат местни данъци, а в същото време се произвеждат големи количества смет.

На общественото обсъждане присъстваха представители на спортни клубове, които се поинтересуваха каква субсидия ще има за спорта. От изнесените цифри стана ясно, че и тази година между клубовете ще бъдат разпределени 20 000 лв. Новото е, че на Градския стадион вече няма да има пазачи, чиато издръжка е била над 30 000 лв. на година. Тези пари ще се дават на футболния клуб, който ще поеме отговорност за опазване на мястото, а в същото време ще разполага с повече пари.

В селата бюджетът предвижда ремонт на една улица и една спирка в Капитан Димитриево, а в съседното Радилово ще бъде ремонтиран покривът на читалището, ще има нова спирка и ще бъде направена подпорна стена. „Кметовете на двете села са ми представили искания за строителна програма от 1,5 млн лева само там. Няма как да бъде направено всичко. Имаме обаче прироритет, за който трябва да търсим решение и това е един проблемен мост в Капитан Димитриево. Той е опасен и в момента е затворен, но стои на дневен ред като търсене на средства за неговия ремонт“, каза Зайчев.

Като цяло обаче благодарение на добрата подготовка през 2016-та година, сега започваме сеириозна строителна програма, каза в заключение Николай Зайчев.

Предстои проектобюджетът да бъде разгледан на заседание на Общински съвет-Пещера.