Директорите и учителите в детските градини в община Пещера са били предупредени, че нямат право да събират пари за санитарни и хигиенни материали, играчки, оборудване, както и за обзавеждане и ремонтни дейности на детските заведения, съобщи заместник-кметът Зехра Алиш.

Община Пещера е една от малкото, в които няма изрична заповед от кмета, която да забранява това, но директорите са били предупредени да бъде прекратена практиката родителите да осигуряват консумативи като течен сапун, мокри кърпички, салфетки, тоалетна хартия, пари за вода и др. Ако има сигнали, че се получават дарения в градините и че се искат дарения, ще има и заповед.  Зехра Алиш предупреди, че ако се установи, че някъде се искат дарения ще бъде направена проверка има ли недостиг по отношение на метариалната база и всичко свързано с дейносттта в съответната градина. Ако е имало необходимост би следвало да се уведоми кмета на общината от съответния директор и да се реши проблема, а не да се търси за пореден път помощта на родителите, е тезата на общинарите.

„Тъй като детските градини са общински, в тази връзка ако някой от родителите или обществените съвет, които сега се създават, желае да направи дарение, може да се обръне към общината и съвместно да се вземе решение каква е правилната форма да се направи дарението“, допълни Алиш.

На този етап има проведени дстатъчно разговори с директорите на детските заведения, на които те са поканени да кажат от какво имат нужда и с какво общината може да им помогне. До момента обаче от тяхна страна няма искане за помощ, което означава, че нямат нужда от така, каза още заместник-кметът.

Тъй като естествената реакция на родителите е да се притесняват от влошаване на условията за малчуганите в градините, Зехра Алиш увери, че  от общината ще правят регулярни проверки за това обезпечава ли се нормалният учебен процес и присъствието на децата и ако се установи проблем ще бъдат предприети съответните действия.

Зехра Алиш участва в края на седмицата в работна среща с министъра на образованието в рамките на годишната среща на местните власти. Там темата също е била дискутирана.

Обърнато е внимание на факта, че общините и Регионалните управления на образованието трябва да завишат на т.нар. преходни остатъци в учебните заведения, защото това е много сериозен начин да се източва бюджета на министерство на образованието. От началото на тази седмица в Пещера се прави проверка на финансовата дисциплина и на този етап не са открити поводи за притеснение, уточни Зехра Алиш.

Миналата година от такси за посещение на групите в шестте детски градини в община Пещера са събрани 110 000 лв. и още 12 300 лв. от яслите. През 2015-та година детските заведения са получили субсидия от общината в размер на 264 000 лв. За тази година се очаква тази сума да е малко по-голяма – 267 500 лв.