Кметът на Пещера Николай Зайчев подписа поредните договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проектни предложения, които се осъществяват с финансовата подкрепа по приоритетна ос „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони”, Процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“ на Оперативна програма „Региони в растеж”, съфинансирано от Фонда за европейско подпомагане за повишаване на енергийната ефективност.

Така с евросредства предстои да бъде санирана емблематичната за семействата Ритуална зала. Освен нея ще бъдат обновени и 31 жилищни сгради. Общата стойност на строително-монтажните работи по проектите е 2 525 418, 27 лв.

Припомняме, че най-напред бяха одобрени проектите на Община Пещера за повишаване на енергийна ефективност на сградата на ОДК на стойност 410 846,47лв., както и за „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр.Пещера ЛОТ 1” с общ бюджет за енергийно обновяване  2 332 775,81лв. Този лот включва 6 жилищни сгради, вкрлючително и блокове.

Община Пещера имаше възможност до 31 май да подаде проектни предложения за повишаване на енергийната ефективност на публични държавни, общински и жилищни сгради, а общият размер на исканата безвъзмездна финансова помощ депозирана в МРРБ е 11 376 290,02 лв. с ДДС.