Община Пещера монтира нови автобусни спирки в Радилово. В центъра на селото новата спирка е по-голяма, за да е удобна на пътниците, които ежедневно я използват. Нова е конструкцията и на другата спирка. Вместо неугледната метална спирка, живеещите в района към изхода за Пещера вече ще се подслоняват в съвременно съоръжение.

Спирките имат рекламни пана, като идеята е да бъдат поставяни материали, които да рекламират община Пещера пред преминаващите превозни средства.