100 нови пейки вече се монтират в Пещера и двете села Радилово и Капитан Димитриево. 30 пейки са поставени в най-големия парк в града, където местата за сядане бяха недостатъчни. Една част от пейките са групирани около детските площадки, където се събират родители и придружители на малчуганите. Освен това предстои поставянето на 100 нови кошчета за боклук в населените места от общината, събщиха от администрацията.

700 пък са кофите за смет, които ще бъдат предоставени на домакинствата.

Общинското предприятие „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура“ разполага и с нови 30 контейнера тип „Бобър“ и 18 контейнера с вместимост 4 кубика, които ще бъдат разположени там, където е необходимо.