Кметът на община Пещера Николай Зайчев присъства на стартирането на строително-монтажните работи на обект „Укрепване склонов участък на общински път PAZ 1181 Дорково-Костандово – лет.Свети Константин – гр.Пещера при км. 40+880  гр. Пещера. Това е първото свлачище по пътя за летовището. Свличането на земната маса е точно над последните къщи на изхода да града.

След проведена процедура по ЗОП за строител на строежа бе избрано Обединение „Пещера 2016“ ДЗЗД.

Градоначалникът оповести още подробности: “Малко над 107 000 лв. е стойността за изпълнение на договора за строителство. Това, което започва днес трябва да приключи в рамките на 60 календарни дни. Укрепителните мероприятия включват изграждане на масивна подпорна стена, преоткосиране на свлачищният участък пред стената и залесяване с акация, както и отводняване на свлачищният район и възстановяване на пътното платно, ще има водосток, а и предпазна ограда“.

Припомняме, че средствата за справяне със свлачището бяха отпуснати от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане преди година. Последвалите процедури обаче бяха обжалвани, което забави старта на работата по него до днес.

Предвиденото строителство ще се извърши без  спиране на движението по общинския път с подходяща организация по част Временна организация на движението,  съгласно одобрен и съгласуван проект, уточниха от общинската администрация.