Кметът на Пещера Николай Зайчев участва в 125-та пленарна сесия на Комитета на регионите. Сесията премина под знака на две ключови изказвания – на Председателя на Европейския комитет на регионите (КР) Карл-Хайнц Ламберц и председателя на Европейския съвет Доналд Туск, които говориха по темата „Състоянието на Европейския съюз: гледната точка на регионите и градовете“.  Речта на председателя Ламберц имаше за цел да направи преглед на настоящото положение на градовете и регионите в ЕС и да насочи вниманието към основните предизвикателства през следващите години.

„В Европейския комитет на регионите наблюдаваме Съюза отдолу, от перспективата на обикновените хора, през погледа на нашите 350 местни и регионални представители. Именно това е перспективата, която бихме искали да представим“, каза Ламберц.

„Европа заема все по-важно място в дейностите на местните и регионалните лидери. Те прилагат най-голямата част от законодателството на ЕС. Те изграждат, съфинансират и управляват европейски проекти. Те дебатират на тема Европа в своите асамблеи и със своите съграждани. По същия начин, както европейското равнище влияе върху местното и регионалното равнище, така и местното и регионалното равнище би трябвало да може да упражни изцяло влиянието си върху европейското“, допълни той.

Председателят на Европейския съвет Доналд Туск подкрепи този възглед, като подчерта, че „Увереността в собствените сили и благосъстоянието на Европа зависят от жизнеспособността на нашите градове, региони и общини“ .

В рамките на своя принос към дебата относно бъдещето на Европа, КР даде ход на възходящ инициатива, наречена „Размисъл за Европа“, която се състои от диалози с гражданите и от дебати в градските съвети с участието на 350 членове и заместници. Тази консултация се допълва от паневропейска онлайн анкета, която е съставена от набор от въпроси за бъдещето на Европа и има за цел да събере обратна информация от гражданите. В резултат на това КР ще приеме своята визия за бъдещето на Европа от местна и регионална перспектива през първата половина на 2018 г. Той ще проведе среща на високо равнище на местните и регионалните лидери през първото тримесечие на 2019 г.

На 9 октомври Европейският комитет на регионите заедно с водещи сдружения на градовете и регионите в ЕС стартира европейска коалиция – #CohesionAlliance, с призива бюджетът на ЕС след 2020 г. да направи политиката на сближаване по-силна, по-ефективна, видима и достъпна за всички региони в Съюза. Местни и регионални лидери от цяла Европа, както и членове на Европейския парламент и представители на гражданското общество и бизнес сдружения са поканени да се подпишат по декларацията на Алианса.