Община Пещера обяви пълен списък на обществените и жилищните сгради, за които в срок до 31 май са подадени проектни предложения за повишаване на енергийната ефективност на публични държавни, общински и жилищни сгради в гр. Пещера по  процедура BG16RF0OP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”, Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове  в  периферните райони” по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020г.

Вижте кои са обхванатите сгради:

Повишаване на енергийната ефективност на публична общинска сграда:Общинска администрация гр.Пещера” бюджет за енергийно обновяване:  1 227 060,68лв.

Повишаване на енергийна ефективност на публично държавна сграда: РСПБЗН и РПУ в гр.Пещера”  бюджет за енергийно обновяване:  1 209 737,15лв.

Повишаване на енергийна ефективност на публично държавна сграда: ПГХВТ „Атанас Ченгелев” бюджет за енергийно обновяване:  1 323 237,76лв.

Повишаване на енергийна ефективност на публично общинска сграда: Обединен детски комплекс” бюджет за енергийно обновяване: 410 846,47лв.

Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр.Пещера ЛОТ 1” с общ бюджет за енергийно обновяване:  2 332 775,81лв. включваща 6 бр.жилищни сгради, както следва:

 1. гр. Пещера, ул. „Цар Симеон“ № 1 , Вх.А и Вх.Б  с бюджет за енергийно обновяване: 480 514,20лв.
 2. гр. Пещера, ул. „Цар Борис I“ № 6, Вх.А и Вх.Б с бюджет за енергийно обновяване: 440 568,93лв.
 3. гр. Пещера, ул. „Петър Стайков“ №2А и ул „Никола Дуров“ № 10 с бюджет за енергийно обновяване: 94 080,07лв.
 4. гр.Пещера, ул. „Михаил Такев“ Бл. № 3, гр. Пещера с бюджет за енергийно обновяване: 217 975,50лв.
 5. гр. Пещера, ул. „Михаил Такев“ № 1, гр. Пещера с бюджет за енергийно обновяване: 194 369,08лв.
 6. гр. Пещера, ул. Михаил Такев № 37 с бюджет за енергийно обновяване: 158 999,09лв.

Повишаване на енергийната ефективност на публична общински сгради: Ритуална зала и Къща,/Дом БСД гр. Пещера, ул. „Веселин Стайков“ №12 ” бюджет за енергийно обновяване:  419 179,65 лв.

Повишаване на енергийната ефективност на публично държавна сграда: Ветеринарна лечебница ”  бюджет за енергийно обновяване:  361 210,26 лв.

Повишаване на енергийната ефективност на публично държавна сграда: Горско Стопанство ”  бюджет за енергийно обновяване:  278 168,72 лв.

Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр.Пещера ЛОТ 2” с общ бюджет за енергийно обновяване:  776 717,78 лв. ,вкл. 10 бр. многофамилни жилищни сгради; както следва:

 1. гр. Пещера, ул. „Петър Грънчаров“ № 3   с бюджет за енергийно обновяване: 31 823,84лв.
 2. гр. Пещера, ул. „Старата крепост“ № 2   с бюджет за енергийно обновяване: 56 000,28лв.
 3. гр.  Пещера  ул.”Д-р  Петър Цикалов“ № 35  с бюджет за енергийно обновяване: 64 753,18лв.
 4. гр. Пещера, ул. „Професор Янко Тодоров“ № 1 и 1А с бюджет за енергийно обновяване: 70 635,60лв.
 5. гр.Пещера,ул.“Симон Налбант“ № 34 с бюджет за енергийно обновяване: 87 482,49лв.
 6. гр. Пещера, ул. „Симон Налбант“ № 41а  с бюджет за енергийно обновяване: 43 047,72лв.
 7. гр. Пещера, ул. „Михаил Такев“ № 128 с бюджет за енергийно обновяване: 64 547,50лв.
 8. гр. Пещера, ул. „Свети Константин“ № 15  с бюджет за енергийно обновяване: 62 107,09лв.
 9. гр. Пещера, ул. „Професор Янко Тодоров № 6”  с бюджет за енергийно обновяване: 68 334,42лв.
 10. гр. Пещера, ул. „Св. Константин“ № 6-6а с бюджет за енергийно обновяване: 80 105,65лв.

 

Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр.Пещера ЛОТ 3 с общ бюджет за енергийно обновяване:  641 143,80 лв., вкл. 10 многофамилни жилищни сгради, както следва:

 

 

 1. гр. Пещера, ул. „Александър Стамболийски“ № 28 с бюджет за енергийно обновяване: 57 665,71лв.
 2. гр. Пещера, ул. „Стефан Кънчев“ № 3 и 3А  с бюджет за енергийно обновяване: 68 257,53лв.
 3. гр. Пещера, ул. „Гео Милев“ №38А с бюджет за енергийно обновяване: 37 041,81лв.
 4. гр. Пещера, ул. „Стефан Кънчев“ № 29А  с бюджет за енергийно обновяване: 47 218,10лв.
 5. гр. Пещера, ул. „Александър Стамболийски“ № 50 с бюджет за енергийно обновяване: 50 860,89лв.
 6. гр. Пещера, ул. „Св. Константин“ № 70 с бюджет за енергийно обновяване: 50 002,51лв.
 7. гр. Пещера, ул. „Св. Константин“ № 33 и № 33А с бюджет за енергийно обновяване: 56 330,38лв.
 8. гр. Пещера, ул. „Гео Милев“ № 8  с бюджет за енергийно обновяване: 48 969,97 лв.
 9. гр. Пещера, ул. „Стефан Кънчев“ № 57 с бюджет за енергийно обновяване: 49 243,11лв.
 10. гр. Пещера, ул. „Панорама“ № 15  с бюджет за енергийно обновяване: 53 366,78лв.

 

 

Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр.Пещера ЛОТ 4”  с общ бюджет за енергийно обновяване:  1 365 996,50 лв., вкл. 5 бр. многофамилни жилищни сгради; както следва:

 

 1. гр. Пещера, ул. „Беглика“ № 6 с бюджет за енергийно обновяване: 140 389,79лв.
 2. Еделвайс гр. Пещера, ул. Беглика  № 2  с бюджет за енергийно обновяване: 126 840,85лв.
 3. гр. Пещера, ул. „Симон Налбант“ № 46  с бюджет за енергийно обновяване: 342 451,85лв.
 4. гр. Пещера, ул. „Г. Зафиров“  №  33  и ул. „Г. Зафиров“ № 35 с бюджет за енергийно обновяване: 296 392,76лв.
 5.  гр. Пещера, ул. „Петър Раков“ № 17 с бюджет за енергийно обновяване: 204 257,23лв.

 

Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр.Пещера ЛОТ 5” с общ бюджет за енергийно обновяване: 1 030 215,44 лв. ,вкл. 12 бр. многофамилни жилищни сгради; както следва:

 

 

 

 1. гр. Пещера, ул. „Никола Донски“ № 5  с бюджет за енергийно обновяване: 101 131,63лв.
 2. гр. Пещера, ул. „Ангел Калоянов“ № 23  с бюджет за енергийно обновяване: 82 615,60лв.
 3. гр. Пещера, ул. „Йордан Ковачев“ № 47А  с бюджет за енергийно обновяване: 112 236,34лв.
 4. гр. Пещера, ул. „Йордан Ковачев“ № 23  с бюджет за енергийно обновяване: 58 524,66лв.
 5. гр. Пещера, ул. „Владо Рилски“ № 14  с бюджет за енергийно обновяване: 48 853,07лв.
 6.  гр. Пещера, ул. „Иван Цвеев“ № 8  с бюджет за енергийно обновяване: 47 856,61лв.
 7.  гр. Пещера, ул. „Христо Смирненски”  с бюджет за енергийно обновяване: 64 694,06лв.
 8.  Гр. Пещера, ул. „Васил Левски“ №24 с бюджет за енергийно обновяване: 52 916,29лв.
 9.  гр.  Пещера, ул. „Михаил Такев“ № 4  с бюджет за енергийно обновяване: 47 061,06лв.
 10.  гр. Пещера, ул. „Веселин Стайков“ № 31 с бюджет за енергийно обновяване: 58 698,65лв.
 11.  гр. Пещера, ул. „Коста Гьошев“ № 7 и 7А  с бюджет за енергийно обновяване: 53 018,33лв.
 12. гр. Пещера, ул. Христо Цикалов № 1 с бюджет за енергийно обновяване: 106 029,74лв.

Общият размер на исканата безвъзмездна финансова помощ депозирана в МРРБ чрез е: 11 376 290,02 лв. с ДДС.

Към момента подадените проектните предложения са в етап на оценка.

За целите на програмата в Община Пещера постъпиха 46 заявления за интерес и финансова помощ от заинтересовани граждани, от които 43 жилищни сгради ще получат финансиране по процедура BG16RF0OP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”.