Тони Апостолов от името на собствениците и Николай Зайчев, кмет на община Пещера, сключиха първият договор за саниране на жилищна сграда по Оперативна програма „Региони в растеж”по процедура „Енергийна ефективност в периферните райони” на приоритетна ос 2. Блокът, който ще стане енергийно ефективен и ще допринесе за по-добър облик на градската среда се намира на околовръстното шосе. Той е от 25 апартамента и е построен преди 16 години.С подписването на договора стартират процедурите по обследване на сграда.

В същото време кметът Зайчев подписа и договор със сдружението на собствениците на поредния блок, който ще се прави по Националната програма. От името на собствениците подпис под документа сложи Светла Чиперкова. Тя сподели, че в т.нар. Военен блок в кв.“Изгрев”има 42 апартамента.

На срещата по повод сключването на двата договора стана ясно, че по националната програма за енергийна ефективност, която стартира с решение на правителството миналата година, има още два блока, които отговарят на изискванията. Онези, които вече имат договор, са с изготвено енергийно обследване, подготвя се поръчка за инженеринг и на пролет се очаква да стартира реалната работа по тях.

По новата оперативна програма също има голям интерес, тъй като тя допуска и по-малки многофамилни жилищни сгради, както и еднофамилни къщи, чиито собственици са социално слаби. Едно сдружение вече е готово, още няколко очакват регистрация, информира Анна Кирова от ресорната дирекция в община Пещера.