На предстоящото заседание на Общинския съвет внасям предложение да се удължи срокът за освобождаване от заплащане на наем за общински обекти. Мотивите ми са, че общината е в добро финансово състояние, реализираха се икономии от културни събития във времето...
Малко над 21 милиона лева е бюджетът, с който община Пещера ще разполага, стана ясно след извънредно заседание. Накъде ще бъдат насочени средствата и ще бъдат ли достатъчни? За финанси, но не само, си говориха водещата на сутрешния блок...
  Почти сме в края на мандата – изминаха три години откакто сте начело на община  Пещера. За тези три години какво успяхте да постигнете? -          Да, наистина, три години много бързо минаха. Доста неща успяхме да отхвърлим като работа. Смятам, че имаме...
В края на годината „Родопска искра“ ви сеща с кмета Николай Зайчев, който говори за по-важното от годината, както и това, което ни очаква през новата година. От първи януари трябва да започнете да карате отпадъците си на Регионалното...
  ОТЧЕТ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА  ЗА  2016г.   Правно основание Настоящият документ е изготвен в изпълнение на чл. 44 (5) от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), съгласно който кметът на Общината представя Годишен отчет за изпълнението на...
Община Пещера се намира в Южна България и е една от съставните общини на област Пазарджик. География Географско положение, граници, големинаОбщината е разположена в източната част на Област Пазарджик. С площта си от 158,418 km2 е най-малката сред 12-те общините на областта, което съставлява 3,54% от територията...

Последни новини