По предложение на кмета Николай Зайчев от тази година Община Пещера ще финансира издаването на една книга от местен автор. Идеята бе подкрепена от членовете на Консултативния съвет по култура към кмета.

Очаква се литературния клуб в града да посочи първия автор, който има готовност за издаване на книга.

„Основната ни цел е да подпомогнем местните творци. На художниците предоставяме галерия, в която да излагат творбите си, самодейците имат сцена за изява. С отпечатването на книга искаме да съдействаме и на писателите в Пещера“, коментира градоначалника.