134 години от Съединението на България!

134 пъти българите имаме повод да се поздравим с едно от най-дръзновените действия на нашия народ – обединяването на разпокъсаната Родина. Колкото по-далеч във времето остава паметната 1885 година, толкова по-тежък става заветът на нашите предци, да предаваме нататък онова, което храбрите българи, извоювали Освобождение и Съединение за България, ни завещаха. А именно, че Съединението прави силата! Тази истина ни остави първо хан Кубрат, а преди 134 години тя бе потвърдена с акта на съединение на Княжество България и Източна Румелия.

Тогава личните вражди и различия отстъпиха пред общия интерес – Обединена България.

Предстои времето да отсъди дали днес сме способни да бъдем на висотата на тогавашните българи.

Но нека не само на 6 септември, а всеки ден бъдем единни, за да се движим по пътя на общия успех. Всеки един от нас е важна част от цялото, което са нашия град, община, страна!

Честит празник!

Николай Зайчев

кмет на Община Пещера