1921 лица  подлежащи на задължителна предучилищна и училищна подготовка са обходени на територията на община Пещера по междуинституционалния механизъм за обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна училищна възраст. За целта са били създадени 3 екипа. В самия град Пещера екипът е наброявал повече от 40 души, ръководени от главния експерт по образование в Общината Диана Балканджиева. На два етапа през септември и ноември те са обходили 1900 лица на възраст от 5 до 20 години. 21 лица са обходили екипите в селата Радилово и Капитан Димитриево. В екипите участват представители на всички училища и ДГ в общината, Дирекция ,,Социално подпомагане“, бюро по труда, РУ на МВР, представители на Община Пещера, здравни медиатори, обществени възпитатели.

Данните бяха изнесени на работна среща във връзка с Механизма за обхват. В нея участваха  кметът Николай Зайчев, експерти от Община Пещера, директори на училища и детски градини, експерти от  Министерство на образованието, началникът на РУО-Пазарджик Валентина Кайтазова и Летисия Антонович от Регионалния офис на УНИЦЕФ в Женева, както и Мария Янкова – програмен директор, направление „Образование“ в УНИЦЕФ-България. Поводът точно в Пещера да има такава среща е положителният резултат и създадените добри практики при обхода на подлежащите на образование лица.

„Получихме подкрепа от всички институции. Нашите учители познават отлично основните характеристики на етноса, предимно от който са децата, които не ходят на училище. Във всеки един случай е прилаган индивидуален подход, което в крайна сметка доведе и до положителни резултати от нашите действия“, сподели Диана Балканджиева.

След двата обхода на екипите, реинтегрирани в системата за Община Пещера са 46 лица. От тях към момента реално посещаващи училище са 35 деца и ученици.

Действията по Механизма са установили, че в Пещера има 781 деца и ученици, които никога не са били част от образователната система. Добрата новина е, че 25 от тях вече учат. Към момента на обход в чужбина са били 1036 деца и ученици.

По време на срещата стана ясно, че при обхода на незаписаните лица, според индивидуалните случаи, най-често прилаганите мерки  са при неоткрити на адреса лица  да се извърши справка с информационната система на МВР за откриване местонахождението на детето. А при откриване на хора живеещи в крайна бедност, безработни и поради тази причина не изпращащи децата си на училище, при деца със здравословни проблеми са предложени мерки по дейността на дирекция ,,Социално подпомагане“ за консултиране и детето и неговото семейство по въпросите на социалното подпомагане и социалните услуги.

На реинтегрираните ученици и деца в  училищата и детски градини са предложени мерки за обща подкрепа от екипите, които функционират на територията на всяко училище и детско заведение, допълнително изучаване на български език за децата, за които той не е майчин.