РЕШЕНИЕ
№ 80-МИ
Пещера, 27.09.2019

ОТНОСНО: Назначаване на СИК на територията на Община Пещера в изборите за общински съветници и кметове в община Пещера на 27 октомври 2019г.

Постъпило е Предложение от Кмета на Община Пещера регистрирано с вх.№58/24.09.2019 г., по реда на чл.91, ал.8 и ал.9 от Изборния кодекс, Решение №1029-МИ от 10.09.2019г. на ЦИК ведно с приложени предложенията от участващите в консултациите партии и коалиции и ведно с изискуемите по чл.91, ал.4 от ИК документи. Постигнато е съгласие относно ръководство и членове, за което е подписан протокол от 17.09.2019г. Постъпила е и жалба от д-р Николай Пенев в качеството му на представител на КП Обединени патриоти, която изразява несъгласието си с това, че в СИК № 132100020 няма представител на КП Обединени патриоти, което според него е в нарушение на Решение № 38-МИ /14.09.2019г. на ОИК – Пещера.

ОИК – Пещера, след като разгледа така постъпилата преписка и като съобрази изискванията на Закона намира следното:

Постъпилото предложение от Кмета на Община Пещера въз основа на постигнато съгласие на упълномощените политически партии и коалиции противоречи на Решение № 38-МИ/14.09.2019г. на ОИК- Пещера, с което се определя броя места в секционните избирателни комисии за съответните парламентарно представени политически парти коалиции, като за Обединени патриоти са определени 26 места, по едно във всяка СИК, а за БСП – 66 места. От предложението на Кмета на Общината е видно, че Обединени патриоти имат общо 25 места в определените СИК, а БСП вместо 66 места, както е в цитираното по-горе решение имат 67. Освен това съгласно точка 14 от Решение №1029- МИ/10.09.2019г.на ЦИК- София – „ всяка парламентарно представена партия и коалиция има право на не по-малко от един член за всяка СИК“.

Предвид изложените съображения ОИК – Пещера намира, че следва да назначи в посочената СИК 132100020 член от Обединени патриоти на мястото от предложения член от Демократична България, като представител на Демократична Българя бъде назначен в СИК 13200028 на мястото на един от членовете на БСП в тази секция. По този начин ще се изпълни решението за състава на СИК, както и изискването всяка парламентарно представена партия и коалиция да има поне по един представител във всяка СИК.

Предвид изложеното и на основание чл.87, ал.1, т.5 от Изборния кодекс ОИК- Пещера

Р Е Ш И:

 

1.Назначава СИК и ПСИК на територията на Община Пещера, както следва:

СИК Длъжност Име
1 132100001 Председател Димитър Емилов Захариев
2 132100001 Зам.-председател Димитър Ангелов Щърбев
3 132100001 Секретар Добринка Стоянова Илиева
4 132100001 Член Валерия Андреева Пройчева
5 132100001 Член Боян Цветанов Ахчийски
6 132100001 Член Иван Атанасов Стоилов
7 132100001 Член Катя Стефанова Ивайлова
8 132100001 Член Шефкет Исмаилов Чаушев
9 132100001 Член Снежана Пламенова Гогушева
10 132100002 Председател Ангел Иванов Василев
11 132100002 Зам.-председател Маргарита Василева Илиева
12 132100002 Секретар Ирена Валентинова Василева
13 132100002 Член Владимир Николов Пройчев
14 132100002 Член Милена Георгиева Галанова
15 132100002 Член Иванка Костадинова Климучкова
16 132100002 Член Деяна Йосифова Стойкова
17 132100002 Член Йордан Димитров Ринков
18 132100002 Член Васил Рашков Узунов
19 132100003 Председател Таня Петрова Чапарова – Кърпачева
20 132100003 Зам.-председател Мариана Иванова Илинова
21 132100003 Секретар Златка Филипова Златанова
22 132100003 Член Ангел Томов Иванов
23 132100003 Член Снежана Петрова Бозова
24 132100003 Член Лиляна Стоянова Хаджиева
25 132100003 Член Мария Сотирова Малинова
26 132100004 Председател Елена Костадинова Фолева
27 132100004 Зам.-председател Лазар Кирилов Вандев
28 132100004 Секретар Даниела Ангелова Здравчева
29 132100004 Член Райна Христова Янакиева
30 132100004 Член Мария Александрова Хълчева
31 132100004 Член Северина Борисова Доспатлиева
32 132100004 Член Цвета Иванова Гюлеметова
33 132100004 Член Мария Ламбрева Щерева
34 132100004 Член Зехра Мустафа Чакър
35 132100005 Председател Росица Димитрова Георгиева
36 132100005 Зам.-председател Анастасия Костадинова Москова
37 132100005 Секретар Денка Иванова Кехайова
38 132100005 Член Стелияна Христова Янакиева
39 132100005 Член Христо Александров Хълчев
40 132100005 Член Здравка Славчева Раканова
41 132100005 Член Павлина Иванова Тричкова
42 132100005 Член Благовеста Петрова Костадинова
43 132100005 Член Екатерина Стефанова Бурова
44 132100006 Председател Атидже Исмаилова Жребичкалиева
45 132100006 Зам.-председател Донка Гочева Радева
46 132100006 Секретар Даниела Димитрова Младенова
47 132100006 Член Василка Александрова Златкова
48 132100006 Член Костадин Иванов Кънев
49 132100006 Член Румяна Иванова Пейковска
50 132100006 Член Васил Благоев Гачев
51 132100006 Член Веселина Георгиева Малкочева
52 132100006 Член Татяна Евгениева Костадинова
53 132100007 Председател Фейзи Ахмед Алиш
54 132100007 Зам.-председател Димитър Костадинов Костов
55 132100007 Секретар Кристина Георгиева Диманина
56 132100007 Член Десислава Иванова Михайлова
57 132100007 Член Стела Петрова Батаклиева
58 132100007 Член Соня Георгиева Смилянова
59 132100007 Член Марина Веселинова Гемджиян
60 132100007 Член Невенка Георгиева Маргинова
61 132100007 Член Здравка Бориславова Ненова
62 132100008 Председател Джаватан Махремова Ристемова
63 132100008 Зам.-председател Татяна Анастасова Попова
64 132100008 Секретар Биляна Юриева Фолева
65 132100008 Член Айрие Нуреттин Пехливан
66 132100008 Член Таня Тодорова Андреева
67 132100008 Член Затие Ахмедова Садулова
68 132100008 Член Софка Цанкова Бояджиева
69 132100008 Член Елена Спасова Паскалева
70 132100008 Член Делка Георгиева Пашова
71 132100009 Председател Ангелина Александрова Темелкова
72 132100009 Зам.-председател Сейда Мюмюннеджатинова Ахмедова
73 132100009 Секретар Маргарита Василева Танева
74 132100009 Член Елена Иванова Керенчева
75 132100009 Член Цвета Георгиева Башкехайова
76 132100009 Член Ремзие Юсеинова Джан
77 132100009 Член Екатерина Йорданова Джалова
78 132100009 Член Светла Александрова Паунова
79 132100009 Член Костадин Георгиев Рилски
80 132100010 Председател Ангелина Янкова Щерева
81 132100010 Зам.-председател Татяна Цветанова Атанасова
82 132100010 Секретар Ангелина Костова Кръстанова
83 132100010 Член Емилия Василева Петрова
84 132100010 Член Ангелина Борисова Сидова
85 132100010 Член Татяна Асенова Андреева
86 132100010 Член Ани Георгиева Гачева
87 132100010 Член Антоанета Иванова Паунова
88 132100010 Член Виолета Янкова Даскалова
89 132100011 Председател Елка Николова Николова
90 132100011 Зам.-председател Айдан Мехмедова Садулова
91 132100011 Секретар Снежанка Георгиева Шопова
92 132100011 Член Мария Тодорова Игнатова
93 132100011 Член Екатерина Йорданова Николова
94 132100011 Член Стоянка Ангелова Чапарова
95 132100011 Член Мариана Иванова Анева
96 132100011 Член Лиляна Първанова Спасова
97 132100011 Член Борис Петров Исаев
98 132100012 Председател Мария Костадинова Златкова
99 132100012 Зам.-председател Фикрие Мехмедова Фотенлиева
100 132100012 Секретар Ангелина Костадинова Банева
101 132100012 Член Диман Иванов Николов
102 132100012 Член Стефка Петрова Якофова
103 132100012 Член Теменужка Стойчева Попова
104 132100012 Член Софка Николова Фиркова
105 132100012 Член Снежана Георгиева Танева
106 132100012 Член Атанас Георгиев Паунов
107 132100013 Председател Георги Христов Дачев
108 132100013 Зам.-председател Николай Георгиев Рядков
109 132100013 Секретар Дафинка Стефанова Тончева
110 132100013 Член Петя Ангелова Велева
111 132100013 Член Костадин Темелков Тосков
112 132100013 Член Рамадан Тасим Мехмед
113 132100013 Член Илка Йорданова Зафирова
114 132100014 Председател Лиляна Димитрова Радева
115 132100014 Зам.-председател Архангел Димитров Павлов
116 132100014 Секретар Елисавета Тотева Накова
117 132100014 Член Ангелина Василева Анастасова
118 132100014 Член Катя Запрянова Тилева
119 132100014 Член Димитър Георгиев Бойков
120 132100014 Член Гюлджан Инаетова Кехайова
121 132100014 Член Коста Николов Попърцов
122 132100014 Член Мария Стоянова Паева
123 132100015 Председател Цветана Петрова Георгиева
124 132100015 Зам.-председател Костадин Георгиев Стоилов
125 132100015 Секретар Марияна Иванова Димова
126 132100015 Член Мария Христова Атанасова
127 132100015 Член Екатерина Димитрова Гегускова
128 132100015 Член Мария Петрова Цветанова
129 132100015 Член Шахин Яшаров Смаилов
130 132100016 Председател Мариана Димитрова Хамамджиева
131 132100016 Зам.-председател Исмаил Ахмедов Сираков
132 132100016 Секретар Петя Димитрова Паликарова
133 132100016 Член Костадин Димитров Костов
134 132100016 Член Васка Георгиева Симонова
135 132100016 Член Петя Димитрова Анчева
136 132100016 Член Елена Георгиева Карагеоргиева
137 132100016 Член Катерина Николова Ташева
138 132100016 Член Силвия Георгиева Христова-Гривова
139 132100017 Председател Соня Веселинова Бурова
140 132100017 Зам.-председател Екатерина Миткова Маринова
141 132100017 Секретар Славчо Ангелов Тасков
142 132100017 Член Мария Василева Стефанова
143 132100017 Член Йордан Спасов Халачев
144 132100017 Член Лиляна Атанасова Демерджиева
145 132100017 Член Стефка Георгиева Василева
146 132100017 Член Гюлюмсер Байрамалиева Чаушева
147 132100017 Член Мария Костадинова Янева
148 132100018 Председател Снежана Савова Грозданова
149 132100018 Зам.-председател Ева Борисова Исаева
150 132100018 Секретар Гинка Тодорова Милчева
151 132100018 Член Надежда Кирилова Попова
152 132100018 Член Маруся Христова Димова
153 132100018 Член Мария Иванова Кочева
154 132100018 Член Бистра Борисова Андреева
155 132100018 Член Йорданка Стоянова Филева
156 132100018 Член Райна Борисова Мадарова
157 132100019 Председател Мария Щерева Паева
158 132100019 Зам.-председател Верка Георгиева Узунова
159 132100019 Секретар Олга Славова Михайлова
160 132100019 Член Мария Павлова Кочева
161 132100019 Член Жоро Николов Дудов
162 132100019 Член Диана Никифорова Илиева
163 132100019 Член Стефка Савова Попова
164 132100019 Член Методи Асенов Аврамов
165 132100019 Член Димитър Георгиев Дуров
166 132100020 Председател Златка Петрова Цвеева – Анчева
167 132100020 Зам.-председател Мариана Ламбрева Джинева
168 132100020 Секретар Цветана Спасова Йовчева
169 132100020 Член Божана Костадинова Георгиева
170 132100020 Член Снежана Димитрова Ганева
171 132100020 Член Сийка Иванова Мачканова
172 132100020 Член Христина Стефанова Илова
173 132100020 Член Елена Йорданова Маркова
174 132100020 Член Фатма Мустафова Келешева
175 132100021 Председател Мариана Георгиева Гънева
176 132100021 Зам.-председател Ботьо Сотиров Стоименов
177 132100021 Секретар Нериман Шукри Дуран
178 132100021 Член Славка Стефанова Хаджийска
179 132100021 Член Божана Щерева Начева
180 132100021 Член Екатерина Горанова Миткова
181 132100021 Член Мария Георгиева Ангелчова
182 132100021 Член Мария Николова Елинова
183 132100021 Член Димитър Георгиев Мадаров
184 132100022 Председател Анче Димитрова Терзиева
185 132100022 Зам.-председател Маренка Николова Джимова
186 132100022 Секретар Севдалина Деянова Семерджиева
187 132100022 Член Нора Димитрова Йоргова
188 132100022 Член Величка Ангелова Токмакова
189 132100022 Член Митко Иванов Иванов
190 132100022 Член Денка Иванова Гатева
191 132100023 Председател Стоянка Георгиева Делиева
192 132100023 Зам.-председател Райна Димитрова Щърбева
193 132100023 Секретар Иванка Банова Танева
194 132100023 Член Васка Сотирова Галанова
195 132100023 Член Атанас Костадинов Якофов
196 132100023 Член Елена Дамянова Копрившка
197 132100023 Член Мария Димитрова Капурова
198 132100023 Член Ина Младенова Благова
199 132100023 Член Иванка Богданова Каражелязкова
200 132100026 Председател Мария Димитрова Кандева
201 132100026 Зам.-председател Анна Тодорова Тянева
202 132100026 Секретар Мими Темелкова Войникова
203 132100026 Член Веско Иванов Достинов
204 132100026 Член Димитър Илиев Данчев
205 132100026 Член Стоян Тодоров Манолев
206 132100026 Член Мария Ангелова Пункова
207 132100026 Член Димитър Илиев Данчев
208 132100026 Член Мария Николова Ташева
209 132100027 Председател Петрунка Боянова Кандева
210 132100027 Зам.-председател Верка Тодорова Тянева
211 132100027 Секретар Лиляна Димитрова Данчева
212 132100027 Член Соня Ангелова Ангелова
213 132100027 Член Ангелина Тодорова Янушева
214 132100027 Член Валентина Ангелова Узунова
215 132100027 Член Биляна Димитрова Ташева
216 132100027 Член Гюлджан Мюмюнова Жребичкалиева
217 132100027 Член Миглена Иванова Балабанова
218 132100028 Председател Лилия Георгиева Гайдарова
219 132100028 Зам.-председател Тодор Василев Лазаров
220 132100028 Секретар Васил Димитров Батаклиев
221 132100028 Член Ваня Владимирова Георгиева
222 132100028 Член Елена Сотирова Захова
223 132100028 Член Денка Георгиева Илинчева
224 132100028 Член Иван Вангелов Кривчев
225 132100028 Член Христина Зафирова Иванова
226 132100028 Член Йорданка Любенова Котарова

 

  1. 2. Утвръждава резервни членове на СИК и ПСИК на територията на Община Пещера.
  2. Издава удостоверения на назначените членове на СИК и ПСИК.