Община Пещера увеличи капацитета на социалната услуга „Обществена трапезария“. Тази услуга е сред най-търсените и желани от жителите на общината. Обществената трапезария функционира в град Пещера от 01.08.2016 година в рамките на проект “Подай ръка“, процедура „Осигуряване на топъл обяд-2016-2019“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане.

Към настоящия момент чрез обществената трапезария се осигурява топъл обяд (супа, основно ястие и хляб) и се предоставят съпътстващи мерки на 70 потребители от целевите групи, посочени в Наредба №РД-07-1 от 04.04.2016 г. Чрез предоставяне на разнообразно седмично меню се осигурява балансирано хранене за нуждаещите се лица, при спазване на изискванията за безопасност на храните и националните стандарти и норми на хранене.

Във връзка с увеличения капацитет Община Пещера уведомява заинтересованите лица, че в периода от 01.06.2018 г. до 15.06.2018 г.  в  Общинския център за услуги и информация  на гражданите, ул. „Дойранска епопея“ № 17 ще приемат заявления и придружаващи документи от кандидатите за ползване на социалната услуга „Обществена трапезария“.

За връзка: тел: 0350/6-22-03, 6-22-08, вътр. 104 – Дирекция „Хуманитарни дейности“.