Кметът на Пещера Николай Зайчев подписа споразумения за сътрудничество с кмета на хърватския град Лудбрек Дубравко Били и директора на Комуналната компания „Водовод Кочани“ гр. Кочани Люпчо Папазов. Събитието бе част от първата транснационална среща по проект „Две минути и половина до полунощ – Иновативен образователен подход за справяне с проблемите на изменението на климата в основно училище“ по програма Еразъм +, Ключова дейност 2 – „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики” –  дейност „Стратегически партньорства“, сектор „Училищно образование“ –  „Стратегически партньорства за подкрепа на иновациите“(КА201). Неин домакин в рамките на 2 дни е Пещера.

Проектът се изпълнява съвместно с Република Македония – Комуналната компания „Водовод Кочани“, Македонската геотермална асоциация (MAGA) гр. Скопие, ОУ „Кръсте Петков Мисирков“ – Оризари и Република Хърватия – община Лудбрег, Регионална енергийна агенция „Север“ (REAN) гр. Копривница и  Основно училище „Лудбрег“ гр. Лудбрег. От България партньори на Община Пещера са Регионална енергийна агенция Пазарджик (REAP) и ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ гр. Пещера.

Проектът е насочен към повишаване на компетенциите и уменията на учителите и учениците в основното училище, с цел да се разбере науката за климата и да се обърне внимание на изменението на климата и необходимостта от използване на възобновяемите енергийни източници във и извън класната стая, както и да се развият силни умения за систематично мислене относно прогнозите за промяна в глобалния климат, като се насърчава подходът на критическото мислене към основните причини за този природен феномен.

Международният характер на предизвикателството за смекчаване на последиците от изменението на климата сам по себе си насърчава транснационалното сътрудничество и екипната работа сред всички страни по света. Включването на различни социално-икономически типове партньори по проекта от три различни страни ще даде възможност за мултидисциплинарен подход, възможност за сравняване на различни казуси и по-алтернативни подходи за постигане на целите на проекта, които могат да бъдат използвани в бъдещия образователен процес.

Продължителността на проекта е 24 месеца, а стойността е 135 050 евро.

На първата работна среща бе определен Управителен комитет и съвместни екипи.