4️⃣3️⃣

Продължават срещите на кандидата за кмет на община Пещера Николай Зайчев с граждани по квартали, фирми, колективи. Пред тях подробно той представя приоритетите в управленската си програма за мандат 2019-2023 година. По отношение на инфраструктурата, с оглед на извършеното проектиране и подготовката през изминалия мандат, Николай Зайчев е заложил цялостна подмяна на уличното осветление с LED, реновиране на настилката на централна градска част и пазара.

Готови са проектите за цялостен ремонт на настилките на кв. „Изгрев” и кв. „Сахата”, където ще бъде изградена и канализация.

Готови са проектите и за преасфалтиране на улиците „Стефан Караджа”, „Ст. Кънчев“, „П Раков“-входът към кв.Луковица. Ще се работи за асфалтиране и на други улици. Г-н Зайчев и екипът му са готови и с проект, който ще позволи да продължи разширяването на гробищния парк и неговото отводняване.

Разбира се основно място в неговата програма е реализацията на стартиралия проект за сондаж в с.Капитан Димитриево, за доставка на питейна вода за селата К.Димитриево и Радилово, както и изграждане на ново пречиствателно съоръжение на водопровода при бързия филтър на Новомахаленска река. Предстои рекултивация на сметището и ще заработят 7 площадки за разделно събиране на отпадъци на територията на общината.

В програмата на Николай Зайчев съществено място заемат социалната политика, която през последните 4 години сред основните приоритети. И сега г-н Зайчев гарантира, че тя ще е насочена към потребностите на всички граждани, а не само към уязвимите групи от населението. Жителите на община Пещера ще ползват все по-широк кръг от социални услуги. Сред тях ще бъдат нулево енергиен Дом за стари хора по Норвежката програма и Център за социално включване в гр. Пещера, който ще предоставя различни социални и здравни услуги, включително и лични асистенти за възрастни хора с увреждания.4️⃣3️⃣

Купуването и продаването на гласове е престъпление!