В присъствието на президентът на КНСБ Пламен Димитров, кандидатът за кмет на Пещера Николай Зайчев подписа споразумение, че ще си сътрудничи ефективно през новия мандат, включително и чрез териториалните структури на отрасловите и браншовите федерации на КНСБ, за постигане на конкретни резултати в основните приоритетни области като увеличаване на заетостта чрез разкриване на нови работни места, социален диалог на общинско равнище, както и, че ще предприемат съвместна инициатива за институционализиране на Общински съвет за тристранно сътрудничество.

До споразумението се стига, след като Регионалният съвет на КНСБ Пазарджик счита, че през досегашния мандат на Николай Зайчев е реализирано успешно социално партньорство чрез ефективен диалог  с представителите на синдикалните структури на КНСБ в Общината. Осъществени са и двустранни консултации, по инициатива на синдиката  за решаване на важни въпроси, с които двамата кметове пряко са се ангажирали.

От синдикалната организация се обърнаха към синдикалните си членове в общината, като ги призоваха да вземат активно участие в предстоящите местни избори.