Кметът на Община Пещера Николай Зайчев подписа днес два меморандума за сътрудничество с фондация „Тръст за социална алтернатива“. Предметът на меморандумите е осъществяването на регулация и създаване на траен статут на жилища в местност „Орешака“ към кв. „Пирин“ и в кв. „Луковица“ на гр.Пещера.  Крайната цел е подобряване на жилищните условия и достъпа до публични услуги на население, което е в неравностойно положение.

Мария Методиева, програмен директор на фондацията, начерта следващите стъпки в съвместната работа на Община Пещера и „Тръст за социална алтернатива“.

Като начало трябва да бъде изготвен Подробен устройствен план/ПУП/ на територията на м. „Орешака“ в кв.“Пирин“ и част от кв.“Луковица“. Втората стъпка е актуализацията на съществуващ ПУП на част от кв.“Луковица“. „След това ще работим за осигуряване на възможност за семейства от двата квартала и всеки, който би имал желание, за закупуване на имот, на който да бъдат строени законни жилища“, допълни Методиева.

С този модел ще се осигури достъп до собственост и до законно жилищно строителство, както и съвсем различна перспектива пред самите жители на тези квартали и възможност за репликиране на един такъв модел в други територии на страната, където има подобни проблеми.

След като всичко това бъде направено ще се търси финансиране за изграждането на необходимата инфраструктура в тези квартали.

Сара Мери Перин, директор на Тръст за социална алтернатива изтъкна, че това са иновативни практики при решаването на жилищните проблеми. Думите и потвърди и кметът Николай Зайчев, който определи подхода, предприет с Тръста за социална алтернатива, като правилен за регулиране на териториите, където има незаконно строителство в община Пещера. „Ние вече направихме няколко стъпки и имаме практика, която е значима на национално ниво, във връзка със събарянето на ромски къщи, които се намираха на чужда територия“, коментира градоначалникът.

По време на съвместната среща стана ясно, че позитивният модел на Пещера ще бъде включен в Наръчник за добри практики при решаването на проблемите с незаконното строителство.