В Пещера започна изпълнението на одобрените проекти във втория етап на програмата за енергийна ефективност, финансирана от ОП“Региони в растеж“. Със символична първа копка кметът Николай Зайчев стартира санирането на два жилищни блока на ул. „Симон Налбант“ 50 и на ул. „Георги Зафиров 73“. А сградата, в която се намират Дирекция „Социален патронаж“ със звено „Домашен социален патронаж, офиси и кухня“ и „Дневен център за деца и младежи с увреждания ще бъдат с допълнително повишена енергийна ефективност, след като бъдат монтирани фотоволтаични панели за производство на електроенергия.

„Като кмет няма как да бъда недоволен първо от това, че екипът ми успя по най-бързия и най-добрия начин да подготви проектите за кандидатстване и в двата етапа на европейската програма. След това имам вътрешната удовлетвореност от това, че стотици семейства в Пещера живеят в по-добри жилища, които са и по-икономични. След това служителите в няколко администрации вече работят при съвременни условия. Всичко това, което направихме по тази програма изпълнява целта си да допринесем за енергийна ефективност с по-малки разходи за отопление, но заедно с това подобрихме и визията на Пещера“, коментира кметът Николай Зайчев.

До този момент в Пещера по Националната програма за енергийна ефективност са санирани 6 големи жилищни блока, а със европейски средства бяха реновирани 43 жилищни сгради. Сградата на Социалния патронаж и Дневния център ще е петата административна сграда с повишена енергийна ефективност с европейски средства. До момента по Оперативната програма са санирани сградите на Общинска администрация, Полицията и Пожарната, Ритуалната зала и ОДК.