Членовете на Европейския комитет на регионите се събраха в Брюксел на 127-ата пленарна сесия на 31 януари и 1 февруари.

Единадесет становища и две резолюции бяха включени в дневния ред на тази пленарна сесия на Комитета на регионите, коментира след нейния край кметът на Пещера и делегат в КР Николай Зайчев.

В първия ден на пленарната сесия Франс Тимерманс, първи заместник-председател на Европейската комисия, говори пред членовете на комитета за работната програма на ЕК за 2018 г. Министър-председателят на Португалия Антонио Коста пък размени мнения с членовете на КР относно бъдещето на Европа.

Във втория ден Томислав Дончев, вицепремиер на Република България, представи приоритетите на българското председателство на Съвета на Европейския съюз. Членовете на българската делегация в Комитета проведоха среща отделна среща с вицепремиера Томислав Дончев.