Уважаема г-жо Народен Представител

Уважаеми г-н Областен Управител

Уважаеми г-н Председателстващ

Уважаеми Дами и Господа  Общински съветници,

Скъпи Съграждани,

 

За мен е чест, че на 10 ноември, паметна дата в най-новата българска история- встъпвам в изпълнителната власт на Община Пещера.

Изборните страсти отминаха и сега е време за работа.

Отговорността,  която поемаме пред хората от община Пещера, ни задължава да бъдем диалогични и да работим за тяхното благоденствие.

Искрено се надявам  мъдростта и разбирателството в общинския съвет, както и градивната критика да бъдат основа на правилни решения.

Искам да пожелая много здраве на всички колеги, много отговорност  и решимост за просперитета на община Пещера.

Благодаря Ви!

 

Николай Зайчев,

кмет на Община Пещера