Обновената сграда на Общински детски комплекс в Пещера бе официално открита днес. Проектът «Повишаване на енергийна ефективност на публично общинска сграда: Общински детски комплекс» бе финансиран по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”.  406 793,74 лв. струваха дейностите по енергийна ефективност, с които сградата достигна клас на енергопотребление „С“. Освен подмяна на покрива, поставяне на топлоизолация, смяна на дограмата, боядисване, бе изграден и асансьор. Целта е достъп до образователната институция да имат трудноподвижните деца и младежи. След ремонтните дейности се оформиха допълнителни пространства за работа с децата, става възможно и използването на тавана. Няма ги старите печки на твърдо гориво и енергоемките електрически печки. Днес отоплението е съобразено с особеностите на сградата и ще е енергийно ефективно.

Лентата прерязаха кметът Николай Зайчев, директорът на ОДК Николай Балабанов и представителят на строителя „Заводски строежи“ Татяна Комбуянова.

„Беше изключително важно за Община Пещера да ремонтира тази сграда, защото освен, че е стара, тя беше и много амортизирана. С включването ѝ в програмата за енергийна ефективност ние показваме нашето отношение към младите хора на града и всички наши съграждани, които идват тук“, каза при откриването кметът Зайчев.

В Центъра за подкрепа на личностното развитие – Общински детски комплекс в Пещера от началото на учебната 2017 г са се обучавали 172 деца на възраст от 4 до 18 години. В комплекса обучението се провежда в  следните школи: български народни танци, танци на народите, школа по солфеж и пиано, група за автентичен фолклор, народен хор – вокално майсторство и школа по акордеон. От началото на 2018 г. към ЦПЛР – ОДК преминаха всички деца и ученици на територията на Община Пещера със специални образователни потребности и сега общия брой на обучаващите се в институцията е 206 деца, сподели нейният директор Николай Балабанов.