Сдружението на хората с психични проблеми в Пещера се сдоби със собствено помещение за провеждане на срещи и мероприятия. Дълго време членовете на клуб „Вяра“ се надяваха да си имат свое място и мечтата им се сбъдна, след като Община Пещера им предостави помещение. Години наред „Вяра“ трябваше да дели място със Съюза на инвалидите в Пещера. Новото помещение се намира в сградата на Бившето АПК, в центъра на града и бе официално открито от кмета на Пещера Николай Зайчев.

За сбъдната мечта, благодарността и щастието на членовете говори председателят на клуба Дафинка Ставрева. Подаръци и поздрави членовете на „Вяра“ получиха, както от кмета Николай Зайчев, така и от председателите на други клубове в Пещера, уважили поканата.

Сдружение “Вяра” на хората с психични проблеми е учредено на 04.04.2007г. с членски състав от 34 човека. Членуващите в организацията днес са близо 50 човека.