Малко над 21 милиона лева е бюджетът, с който община Пещера ще разполага, стана ясно след извънредно заседание. Накъде ще бъдат насочени средствата и ще бъдат ли достатъчни? За финанси, но не само, си говориха водещата на сутрешния блок „Добро утро, България“ на радио „Фокус“ и кметът на Община Пещера Николай Зайчев.

Водещ: Господин Зайчев, можем ли като добра да определим финансовата рамка и ще се гарантира ли гладкото продължение на управленската Ви програма?
Николай Зайчев: Като цяло бих могъл да кажа, че бюджетът е наистина много добре балансиран във вида, в който сме го изготвили и бюджетните ни взаимоотношения с държавата на практика ни гарантират изпълнението на този бюджет до степен, която е необходима, за да работят всички наши системи в абсолютен синхрон. Надявам се, че изпълнението ще бъде както сме го заложили. През изминалата 2018 година имаме добро изпълнение на бюджета, като смея да твърдя, че данъчните и неданъчните приходи надхвърлят над 106%. Това означава, че добре балансираме системите си. Последна управленска година от мандата и е нормално да залагаме в бюджета вижданията си, които имаме.

Както споменахте, вече бюджетът е 21 милиона 360 хиляди, малко отгоре. Имаме увеличение в сравнение с миналата година по отношение на основните бюджетни взаимоотношения с около 1 милион и 200 хиляди. Това е нормално и се дължи основно на увеличенията, които са свързани със заплащането в образованието. Знаете, че в една община основното, което формира разходите в бюджета са взаимоотношенията с образованието, като при нас тук завишението, както и в цялата страна, е близо 20%. По отношение на общата изравнителна субсидия нямаме никаква промяна, при нас е 916 хиляди лв., колкото беше и миналата година. Имаме леко увеличение в зимното поддържане и в целевите разходи с около 10 хиляди лева, което не е кой знае колко. Има общини, които са по-добре от нас в това отношение. Но смятам, че като цяло бюджетните взаимоотношения, свързани с държавата са на добро ниво. И като се има предвид, че и местните приходи са сравнително добри, както вече казах, добра събираемост имаме, включително и от предишни години, бюджетът е балансиран и дава възможност във всяка една от дейностите. Образование, социално осигуряване, здравеопазване, жилищно строителство, почивно дело, навсякъде сме разпределили едни добри средства като цяло. Смятам, че като основа това е наистина един добър бюджет за Община Пещера тази година.
Водещ: Да разбираме ли, че няма да се стигне и да се наложи да има увеличение на местните данъци и такси през следващите месеци?
Николай Зайчев: При всички положения за тази година ние не предвиждаме увеличение, с изключение на това, което е заложено в законовите разпоредби за автомобилите. В края на миналата година, тъй като имахме проблем с извозването, знаете че от началото на миналата година ние извозваме нашата смет на регионалното депо, наложи се наистина да направим едно частично увеличение, малко увеличение с около 20% на такса „Смет“, което ни гарантира пък правилното изпълнение на дейностите, свързани със сметопочистване, сметоподдържане и сметоизвозване до регионалното депо. Чисто обективни обстоятелства наложиха това увеличение. Натоварихме малко хората, но в сравнение с това натоварихме и бизнеса. По този начин балансирахме нашата система за сметосъбиране и сметоизвозване. Не се очаква иначе през тази година да завишаваме данъци, с изключение на тези за МПС това, което е като законова рамка. Всичко останало ще бъде на това ниво.
Водещ: Казахте добра финансова рамка. Накъде обаче ще бъдат насочени конкретно средствата, остават ли приоритетите ви, заложени от края на миналата година?
Николай Зайчев: От рамката на бюджета, за който коментирахме около 21 милиона и отгоре, държавното финансиране е около 10 милиона и половина и също толкова са местните дейности. Цифрата е наистина сериозна за размерите на Пещера, но това се дължи на средства, които са от миналата година. С две министерски постановления ние получихме средства за реконструкцията на ул. „Хан Пресиян“, това е нашето околовръстно шосе, което свързва пътя за Пазарджик с индустриалната ни зона. Все още нямаме разплащане по изпълнението на този път. Договорите, които сме заложили са след изпълнението на отделните етапи, тогава се разплащаме. Поради тази причина имаме един преходен остатък от над 5 милиона от миналогодишния бюджет. Затова завишението е на такова ниво. Но интересно е, понеже казахте запазваме ли приоритетите си, да – ние запазваме приоритетите и започваме подготовка за някаква степен на визията, която имаме за продължение на нашата политика.

Като цяло строителната ни програма или капиталовите разходи, които тази година не са наистина кой знае колко високи в сравнение с първата година на мандата. Те са около 700 хиляди извън целевото финансиране, което получаваме от държавата, но са насочени основно към няколко по-обстоятелствени неща, които сме заложили. На първо място проектиране на ремонти за два квартала в Пещера. Това са кв. „Изгрев“ и кварталът, който е около Сахата, където е историческата част на града ни. Там имаме идея след това проектиране съответно да привлечем външни средства за направата на исторически по-стар център на града, както и иновативния нов квартал, който е последният ни пък изграден през годините, именно кв. „Изгрев“.

Продължаваме с идеята за разширяване и обновяване на централната ни градска част. Също сме заложили там проектиране. И нещо, което е интересно, за разлика от други общини, както през миналите две години ние придобихме собственост, казвали сме вече във вашето радио, че придобихме собственост върху сградата на Общинска администрация, след което отделихме средства, ремонтирахме съответно тази собственост и в момента там е един прекрасен изнесен информационен център, който обслужва гражданите ни с всички услуги, които извършваме. Подобен подход прилагаме и в настоящия бюджет и то е за едно от населените ни места, а именно за с. Радилово, където закупуваме собственост на приземния етаж на сградата от кооперацията в селото. Инвестираме и средства, заложени в бюджета за ремонт на тези помещения и всички услуги, които предлага кметството също ще бъдат на приземния етаж, за да бъдат удобни за нашите съграждани. В строителната ни програма като цяло сме заложили ремонтни дейности, свързани с улици, ще направим един подход към кв. „Луковица“, необходим за пешеходното преминаване. Заложили сме и нови улици в двете населени места извън Пещера, разширяването на тази мрежа. Смятам, че бюджетът като цяло залага на правилното развитие на инфраструктурата. Освен това залагаме и нещо, което е изключително важно за нас. Както сме споменавали във вашите предавания, успяхме да изградим видеонаблюдение на трите ни населени места. Продължаваме, надграждаме на практика тази система с придобиване на уеб-базирана облачна система, която е за превантивен анализ и контрол на това видеонаблюдение. Система, която ние свързваме директно с МВР, имаме такава договорка със съответната дирекция. Така че всичко, което се вижда на наша територия, първо да се наблюдава в самото министерство, да се анализира от изкуствен интелект, който има вече в самото министерство и ние по този начин да гарантираме сигурността на нашите съграждани. Това е система, която на този етап работи единствено във връзка с председателството на България на ЕС в София и вече има изградена такава система в Пловдив. Ние сме третите, които ще бъдем свързани с тази система. Смятам че това е едно добро постижение за една малка община, каквато е Пещера, специално в тази посока. Нещо иновативно, което ще даде добро предимство и сигурност на нашите съграждани. Иначе по отношение на всички останали системи, заложили сме достатъчно средства и по отношение на културния ни календар, защото това е изключително важно за нас. Можем да обезпечим всички дейности, които са през годините и имаме допълнителни такива нови.
Водещ: Господин Зайчев, очевидно Общината се е доказала като умееща да борави с определените й средства, доказва го и сегашният, и миналогодишният ви бюджет. Това доведе ли през годините до промяна в инвестиционния климат в общината, населените места, които тя включва? Промишленост в Пещера не липсва, знаем. Но има ли предпоставки за разкриването на нови работни места?
Николай Зайчев: Така е. Както вие правилно отбелязвате- Общината е икономически развит център. Привличането на инвестиции от частните ни фирми е изключително важно за нас. През настоящата година, знаете че ще стартира най-големият проект на територията на България. По плана „Юнкер“ се изгради вторият етап от предприятието „Биовет“ при нас на стойност над 300 милиона лева, което за нашата територия е изключително важно. Там ще има около 200 нови работни места. Но новината по-скоро е, че се възстановява и работата на дървопреработващото ни предприятие „Сокола“. Разбира се, то ще бъде под различна форма. Намерихме инвеститор, който е от Италия и който в момента вече преговаря с банката за закупуването му, тъй като предприятието беше в ликвидация. Това означава, че и там ще има поне около още 300 работни места минимум, като начало, като стартов брой работници, които ще бъдат на това място. Но да ви кажа тук проблемът не е толкова в това. Ние в Пещера наистина нямаме безработица. То вече в почти цяла България е така. Буквално нашата община привлича работници от три области, за да можем да удовлетворим исканията на бизнеса във всяка една посока. Тук са ни големите затруднения, защото кадри липсват. Надявам се, че и правителството, и образователната ни система ще се постараят да подпомогнат бизнеса в тази посока, защото това е изключително важно за нас. Индустриалният климат на Пещера е развит и смятам че в това направление трябва да се развива и градът ни, редом разбира се и с туризма, редом с всички останали компоненти на икономическата дейност.
Водещ: С вас в ефира ни преди сме говорили за една друга от целите ви, не по-малко важна, а именно възстановяването на летовището „Св. Константин“ като общинска собственост. Знаем, вече има решение на Общинския съвет за превръщането му в населено място. Какво обаче се случва към днешна дата с този казус?
Николай Зайчев: Към днешна дата това е изключително важно и е заложено в моята програма. Надявам се през настоящата година вече да приключим с тази сага. Казвам сага, защото вече четвърта година се борим за възстановяването на собствеността към община Пещера. На практика процедурата продължава с това „Св. Константин“ да се превърне в населено място. В момента вървят съгласувателните процедури между съответните министерства и се надявам в рамките на около 2 месеца вече да имаме решение на МС. След това да има указ на президента и да се случи това, което е жадувано от нашите съграждани – „Св. Константин“ да се превърне в населено място и оттам вече да коментираме взаимоотношенията ни с държавата по отношение на собствеността на отделните терени. Там има 15 отделни терена, които ние трябва част от тях да придобием като собственост, за да можем да извършим съответно публичните си дейности. Не всичко ще бъде разбира се към Общината, ще си остане и към държавата, тъй като в крайна сметка това са терени, които са държавна собственост към настоящия момент. Но в тази посока работим и се надявам до 2 месеца вече това да приключи. За това сме разговаряли с Министерство на регионалното развитие.
Водещ: И докато чакате, в крайна сметка положително решение на сагата, надяваме се това няма да попречи на провеждането на вече традиционния фолклорен събор там и тази година?
Николай Зайчев: Не само, ние продължаваме да го поддържаме като наше, защото на практика там живеят наши съграждани и съответно хора от цялата страна. Дори и в момента се провеждат различни събития, свързани със зимния туризъм. Поддържаме си летовището- сметоизвозване, осветление, всичко което е необходимо, за да бъде необходимият климат създаден. Фолклорният фестивал е заложен в нашата програма с ред още други събития, свързани със спорта. Но като му дойде времето, ще говорим за това.