Почти сме в края на мандата – изминаха три години откакто сте начело на община  Пещера. За тези три години какво успяхте да постигнете?

–          Да, наистина, три години много бързо минаха. Доста неща успяхме да отхвърлим като работа. Смятам, че имаме едни доста добри резултати от това, което правим към настоящия момент. Надявам се, че нашите съграждани са доволни от това, което реализираме като политики във всяка една от сферите на обществения живот. Наистина имаме добри постижения. Надявам се, че в течение на разговора ще можем да коментираме и конкретни теми в тази посока.

–          Ако трябваше сега отново да се върнете към 2015 година, бихте ли отново се наел да се кандидатирате за кмет?

–          Аз тази длъжност я приемам като работа и винаги съм я приемал така. За мен е изключително важно, че се нагърбваш да изпълниш една задача за определен период от време – в случая за четири години една дейност, да дадеш всичко от себе си и по този начин успееш да допринесеш за благото на хората, да подобриш по някакъв начин техния живот. Така че не го приемам като нищо по-различно от това, че трябва да се свърши една работа. Смятам, че се опитваме, имам предвид целия ни екип,  да правим нещата така, че да се случват по най-правилния начин и, да, бих.

–          Отново бихте извървял този път! В началото обаче имахте подкрепата на местния парламент, а сега в последните месеци се попромениха нещата. Как се работи с Общинския съвет? Всъщност, как работихте през изминалите три години, защото в последните четири месеца едва ли можете да кажете, че всичко е гладко?

–          Аз не смятам, че има някаква кой знае колко голяма разлика в отношението на Общински съвет, на общинските съветници към моята работа като кмет и към работата на Общинска администрация. Работим наистина конструктивно и смятам, че така ще продължим и за в бъдеще.

–          Рокадата, смяната на г-жа Лепарова с Петър Хамамджиев как ще коментирате? 

–          Така са преценили общинските съветници, така са гласували. Аз не се намесвам в работата на Общинския съвет.

–          Имаше напрежение при избора. Все пак не може да нямате поглед върху случилото се.

–          Нормално е. И това според мен не е чак толкова неестествено. Защото промяната на председателското място беше наложена чрез, силов метод, но аз не смятам, че това е проблем и за в бъдеще се надявам, че и с новия председател ще работим, както до момента.

–          С г-жа Лепарова как работехте?

–          Г-жа Лепарова е един абсолютен професионалист. За втори път беше председател на ОбС и смея да твърдя, че през цялото време, през което сме работили заедно, сме работили изключително прагматично и в интерес на хората в града. Смятам, че и с новия председател ще продължим в същия дух.

–          Казахте, обаче, че той е силово наложен. Какво разбирате под силово наложен?

–          Имам предвид, че с решение на Общинския съвет, със сваляне на един председател и избор на друг, то не може да бъде по друг начин освен силово. Затова казвам, че е направено по този начин.

–          Обаче г-н Хамамджиев още в началото заяви, че той ще бъде коректив на вашата работа, което значи, че ще има конфронтация по определени въпроси най-малкото.

–          Да, наистина имаше такова заявление от негова страна, но не смятам, че го спазва чак до такава степен, защото и в настоящият момент ние работим много прагматично. Разбира се, просто преплитаме шпаги по отделни въпроси, но това е нормално и в интерес на хората. В крайна сметка е важно хората в града да имат различни позиции, те да бъдат представени от всички общински съветници, от всички политически групи – по този начин смятам, че се работи изключително правилно в интерес на хората.

–          Той има, обаче, конкретни обвинения срещу вас. Искате ли да не говорим, както се казва, празни приказки, а да цитираме той в какво ви обвинява

–          Нямам нищо против.

–          Според тези обвинения, заради условията на облигационния заем, вие, едва ли не, залагате капан на следващия кмет, защото догодина изтича гратисният период и ако не се лъжа, според председателя на местния парламент, новият кмет ще трябва да плаща по 500 хиляди лева, дори и повече.

–          Трябва да кажа, че въпросът не стои по този начин. Първо – сумата, която е цитирана е цитирана абсолютно неадекватна. Още повече че той беше общински съветник преди да стане председател и е гласувал. Пред мен е погасителният план. Сумата, която започва да се плаща от следващата година е 222 хиляди лева, има определен брой вноски на година и това е до 2028 година. Няма никаква промяна в тази сума. По-важно е обаче да изясним какво наложи този облигационен заем. Ние обединихме всички заеми, които беше изтеглило предишното ръководство и предишният кмет, в един облигационен заем, като по този начин успяхме да намалим лихвения процент и, разбира се, да намалим цялата стойност на това, което беше теглено до момента. На практика няма изтеглена нито стотинка повече от това, което е било в предишния мандат. Да, има гратисен период от три години и този гратисен период ни даде възможност да направим друго нещо, което е изключително важно – успяхме да изтеглим един револвиращ кредит, който е важен за европейските проекти и европейското финансиране. Само по този начин можеше да завъртим средства извън това, което е теглено до настоящият момент и по този начин да имаме средства за междинните плащания, за отделните проекти, които изпълняваме и към настоящия момент. Т.е., това което искам да кажа е, че ние нямаме нов кредит, просто сме използвали този финансов инструмент облигационния заем, за да обединим старите кредити и по този начин да намалим лихвения процент към онзи момент, така че да е в интерес на нашите съграждани. Но цифрата, която споменавате, въобще не е такава. Става въпрос за 220 хиляди лева. До 2028 г. ще бъдат върнати тези 4 милиона, които на практика са с тази облигация.

–          Т.е. капан няма.

–          В никакъв случай. После, не знам защо г-н председателят коментира нов кмет. Може и да не е нов кметът.

–          Така отговаряте на въпрос, който смятах да ви задам по-късно – ще се кандидатирате ли отново.

–          Все още този въпрос не стои.

–          Да, има време да помислите. Още едно обвинение е въз основа на справка на Министерство на финансите. То поставя Общината в дъното, така че Община Пещера се приема едва ли не като фалирала Община.

–          Бих  могъл да кажа, че е изключително грубо това. Като изказване въобще не отговаря на истината. Община Пещера както я заварих, в интерес на истината, беше финансово стабилна Община и до този момент е по същия начин. Двата пункта, върху които се залага конкретно за средата на 2018 година, са свързани с равнището на размера на дълга като процент от планираните приходи и тук голямата уловка и това, което се използва от опозицията е, че в действителност има увеличение на този процент на дълга, а на практика това не е така. Въпросът опира точно до този револвиращ кредит, който коментирахме, и средствата, които сме използвали като средства за междинни плащания по европейското финансиране, което сме осигурили чрез проектите. По този начин се завишава кредитният рейтинг, най-грубо казано, но това са средства, които ние използваме за междинни плащания и са ни възстановявани след това от Оперативната програма. Точно в този отрязък от време – от началото на годината до средата, ние сме разплатили около 700 хиляди лева от едномилионния ни револвиращ кредит, като по този начин кредитният ни рейтинг се вдига като общо салдо, но в действителност сега тези средства ще ни бъдат възстановени от Оперативната програма и този револвиращ кредит ще бъде отново 1 милион лева, тоест няма да имаме такова задължение.

Вторият компонент, който коментира Министерство на финансите, е свързан с поетите ангажименти от разходите към бюджета. Тук увеличението идва (и затова се казва, че нашият рейтинг е по-надолу) с близо петте милиона, за които имаме сключен договор за ремонта на околовръстното шосе. В действителност ние имаме сключен договор с фирма изпълнител и в този момент не сме разплатили (независимо, че тези пет милиона са в сметките на Общината) нито стотинка, защото според договорите, които сме сключили, разплащането ще е след приключване на отделните етапи. Т.е., по-простичко казано, имаме поет ангажимент за разплащане с фирма, средствата са в нашия бюджет, но не сме ги разплатили и заради този поет ангажимент се коментира това състояние на Общината към настоящия момент. В действителност средствата са в нашите сметки и ние след приключване (вече сме към приключване на първи етап) ще разплатим и този ангажимент ще падне. Това са чисто финансови инструменти, които се използват. Така че, въпреки опитите да се внуши друго – Общината е в доста добро състояние, нямаме никакви задължения към доставчици и фирми под никаква форма, кредитният рейтинг ви обясних, че не е променян от края на предишния кмет. Финансовото състояние на Общината е много стабилно и бих могъл да кажа, че от събираемостта на данъчните приходи, която увеличихме, ние към момента сме 97% от изпълнението на приходите към нашия бюджет. Т.е. – събираемостта е увеличена (наложихме малко по-рестриктивна политика по отношение на събираемостта). Имахме непогасени задължения от наши съграждани – данъчни и неданъчни, такси. Те са предадени на съдия изпълнител и сме събрали доста сериозна  сума. Последните писма, които подписах в тази връзка, са на стойност 167 хиляди лева за около 300 физически и юридически лица. Събираемостта ни е на много високо ниво и смятам, че преизпълняваме това, което е било към този момент през миналата година. Ще се справим изключително добре. Уверявам ви, финансовото състояние състояние на Община Пещера изключително добро.

Като говорим за данъци, сега в Пазарджик ще се увеличават данъци, такси, вие планирате ли за следващата година такива увеличения?

–           Както ви казах, събираемостта ни към настоящия момент,  за тази година, е на близо 97%, вкл. имуществените данъци и такси. Но няма как при това, което се наложи от началото на годината, а именно извозването на нашата смет на регионалното депо, да не пипнем и ние в тази посока, съответно такса смет. Това се налага от няколко фактора – на първо място това е, че се увеличиха разходите по отношение на транспортирането на сметта ни от Пещера до регионалното депо, и на второ място, което също не е без значение, увеличеният обем. Ние сме заложили един обем около 6 500 т на година и в момента вървим горе долу в тази рамка, но до края на годината по всяка вероятност те ще станат повече. Друго, което също не е без значение, извън транспортните разходи, е много сериозното увеличение на таксата, която ние плащаме на тон на регионалното депо. Към настоящия момент тя беше 22 лв./т, към средата на годината става вече 65 лв./т, като към края на годината става 95 лв./т , което означава че това увеличава разходите на нашето дружество което сметосъбира и сметоизвозва, и по този начин ние трябва да балансираме нашата план-сметка, която да е за цялата година, не само за началото й.

Между впрочем е хубаво да се знае, че единствената община, която не си позволи със стартирането на регионалното депо да увеличи таксата смет през миналата година, т.е. 2018 г. да е с нова такса, беше Община Пещера. Това го направихме с една единствена цел – че искахме да видим какво на практика ще ни струва това увеличение, за да можем да го разпределим. За сегашната план сметка, която предвиждаме да предложим на ОбС, наистина има увеличение – от 1.7 на 2.8 промила. Не стигаме нивата от 3.7 промила нагоре, които са заложени в нашата категория общини. Направили сме абсолютно точни разчети. Например при 60 кв./м апартамент в първа зона на града, ако собственикът досега е плащал данък от, да речем, 40 лв., сега ще плаща 57-58 лв. Увеличение, не толкова голямо, което обаче ни гарантира предоставянето на качествена услуга, която да даде добър облик на града. Истината е, че това е един от най-големите проблеми. Той е световен проблем. Има го и при нас. Ние не сме се научили да се отнасяме с разбиране към отпадъка. В момента разработваме цялостна стратегия по този въпрос, защото всичко това е свързано с разходи. За да можем да намалим разходите това означава да намалим и количеството отпадък от една страна, от друга страна самите хора трябва да започнат наистина да събират разделно. Аз си правя един експеримент от началото на годината в домакинството ми, събираме разделно отпадъците. Трябва да ви кажа, че кошовете, които имаме за отпадък, са почти празни, защото от пластмасата, която изхвърляме разделно, от хартията, на практика се оказва, че няма кой знае какво друго да изхвърляме. Така че, ако всеки един човек и домакинство си наложи това, нещата ще бъдат в доста по-добра посока, още повече че имаме абсолютно безвъзмездно предоставени контейнери от фирма за разделно сметосъбиране. Друг е въпросът колко се ползват от хората. Тук е важно да се спомене това, което опозицията не разбра в началото на мандата ни – идеята за компостираща инсталация. Беше спряно с решение на ОбС това кандидатстване за 3 млн. за компостираща инсталация в общината. Щяхме да имаме поне зеления отпадък къде да транспортираме, вместо до регионалното депо и да използваме компостираща инсталация, каквато ще бъде сега поставена на регионалното депо с проект. А ние на практика щяхме вече да прилагаме принципа зелените отпадъци да се предоставят на компостираща инсталация. По този начин щяхме да намалим този разход. Тази стратегия е доста мащабна. Ние в момента предвиждаме, тъй като нямаме изградена станция за строителни отпадъци (това е основен проблем на всички общини – къде хората да си предават строителните отпадъци) обособяваме седем такива станции, и оттам нашата фирма ще ги транспортира и да ги предаваме на съответните фирми, пак срещу заплащане – 12 лв./т е в момента. Това предстои да бъде свършено в близките няколко месеца, така че да може да бъде предоставено на нашите съграждани. Всичко това е свързано със сериозни разходи, така че няма как да избягаме от вдигането на такса смет, в едни разумни размери, разбира се.

–          Заговорихте за почистването. Има ли някакви проблеми със сметопочистващите машини?

–          Това беше коментар, който имахме и на Общински съвет. Успяхме, чрез средствата, които са събирани в сметката на РИОСВ от законовите отчисления по чл.62, чл.-64, да закупим за около 570 хил. лв. осем машини, които да са ни от полза по отношение сметосъбирането. Какво имам предвид – тъй като нашите (в нашето дружество) машини са достатъчно амортизирани, направихме така, че да вземем нови машини и същевременно с това нови 20-тонни контейнери, които разделно да се опитваме да претоварваме на място. По този начин намалихме транспортните разходи буквално с 2/3. Закупени имаме, освен тези контейнери и контейнеровоза към тях, още няколко машини, вкл. и две сметосъбирачни. Имаше коментари, че тези машини не работят…

–          И са доста скъпи.

–         Те са втора употреба, в интерес на истината, защото само фадрома трябваше да вземем за същата сума. Няма как да вземеш нови машини с тази стойност, която коментирам. Затова нови са само контейнерите и контейнеровоза. Всичко останало е втора употреба, но те са достатъчно добре оборудвани и достатъчно добре работещи като машини. Направено е, разбира се, чрез обществена поръчка, абсолютно законно.

–         А защо се появи тази информация, че не работят, че само са хвърлени пари за тях?

–         За съжаление, недоброжелатели имат абсолютно  всички, включително и аз като кмет. Ние направихме една демонстрация точно по този въпрос, тъй като беше поставен на Общински съвет. Предоставихме видеозапис на нашите общински съветници какво точно изпълнява всяка машина в предишния ден преди сесията. Те се убедиха, че абсолютно всичко е работещо. Имахме наистина проблем с вкарването в експлоатация на една от сметосъбирачните машини, тъй като тя беше пригодена за друг тип контейнери и трябваше да се преработват самите държачи. Това вече е направено и всичко работи. Смятам, че с тази техника ние успяхме да направим тази наистина невероятна икономия на 2/3 от сумите, които отиваха за транспортирането. Има два механизма, за да не вдигаш таксите – единият на намаляваш разходите, другият е да увеличаваш приходите. В случая приходите са от такси, затова ние се опитваме да намалим разходите, вкл. и с тези седем станции, които коментирам, че ще бъдат изградени. Т.е. в тази посока се работи много динамично и не само че се работи, екипът който сме създали за подготовката на цялостната стратегия работи буквално всеки ден за това, така че да се опитаме да запазим качеството на услугата, като се надяваме все пак, че и хората ще положат необходимите усилия.

–         На практика тази стратегия кога може да влезе в действие?

–         Тя работи и в момента. Ние просто подобряваме всичко, което можем.

–         Като говорим за закупуване на техника, машини и автомобили, какво ще кажете за новия джип на общинската фирма ВКС? Закупен ли е такъв и на каква стойност е?

–         Това отново е един щекотлив въпрос. Не смятам, че има някакъв проблем в тази посока, но нека си кажем все пак какво на практика се е случило. ВКС е ЕООД – това е дружество с еднолично управление и тук няма нарушаване на никакви разпоредби и наредби. Закупен е един автомобил „Дачиа дъстър“ втора ръка за 22 166 лв. без ДДС, като са спазени всички нормативни изисквани. Не знам защо това толкова възбуди духовете. Управителят на фирмата в продължение на три години ползваше двата си лични автомобила, дори беше предоставил на дружеството единия от високопроходимите си автомобили, за да могат хората да си вършат работата. Закупували са и друга техника през мандата му откакто е управител. Това че е закупувана техника вместо да радва нашите хора в ОбС, те, не знам защо обърнаха внимание точно на този джип все едно е купен чисто нов джип или такъв за 100 000 лева. Този „Дръстър“ е закупен с прозрачна процедура, а той е абсолютно необходим за по-високите части, където се правят ремонти. Той, заедно с още две подобни машини, е предоставен на ремонтните групи. Между впрочем, дружеството е на сериозна печалба за тази година, което означава, че се управлява правилно. Големият проблем с нашето ВиК дружество беше това, че нямаше как да се правят допълнителни инвестиции, тъй като не можеше как да се участва с европейско финансиране, заради големия проблем, че нашата област нямаше асоциация. Вече и този проблем сме решили. Ние сме една от малкото общини, които са направили асоциация с Областна администрация, т.е. с държавата, и в момента вече нашето дружество се управлява от тази асоциация, т.е. 50% държавно участие, 50% участие на Общината. По този начин ще бъде приет и новият бизнесплан, който в момента се изработва – един изключително сериозен документ на база на който да се развива дружеството. Но основният ни проблем, свързан с водоснабдяването и канализацията на общината си остава неправилно изпълненият меко казано воден цикъл на общината – градът и селата Радилово и Капитан Димитриево, което се дължи и на недобро проектиране до някаква степен. За съжаление в момента нашето ВиК-дружество инвестира собствени средства в ремонти на съоръжения, канализация и водоснабдяване, извършени с европейско финансиране. Адски неприятно е това.

–         Какъв е според вас изходът от ситуацията?

–          Няколко са проблемите, които са основни. Неправилно подготвена документация по отношение на проектирането, а оттам и лошо изпълнение като се натрупа, има фрапиращи случаи. Кметът на Радилово спомена някои – тръби с различно налягане да бъдат свързани помежду си, непоставени регулатори. В момента нашето дружество направи шахта и постави за своя сметка седем регулатора, които са заложени в техническия проект, но не са включени в изравнително-стойностната сметка и, съответно, не са изпълнени. Между впрочем те дават по-сериозното налягане в долната част на Радилово. По тази причина гърмят и тръби. Сега вече това е направено за сметка на нашето дружество..

–          А вие не можете ли по някакъв начин да търсите по някакъв начин фирмата да се върне и да си оправи щетите?

–          Това е един хубав, добър въпрос и аз се радвам, че го задавате. Първо средствата, които са за гаранционни ремонти, са върнати преди мандата ми и това не ни дава възможност да задържаме средства от една страна, а от друга договорите, които са сключени с фирмите изпълнители са много интересно направени. Те, смея да твърдя абсолютно откровено и честно, са в полза на самите изпълнители. Само един пример давам – когато има авария във водопровода или в канализацията, в сключените с фирмите изпълнители договори, особено този в Радилово, за да бъде приета аварията като такава, трябва на нея да присъства представител на фирмата-изпълнител. И какво се случва на практика – гърми водопровод, нашето ВиК дружество отива, констатира аварията, обажда се на фирмата, те казват „Изпратете ни писмо“, ние изпращаме писмо, те не се явяват на аварията и след като не се явяват ние не можем да предявим иск към тях, защото така е по договор. По този начин до настоящият момент ние сме имали може би над десет срещи с фирмите изпълнители поне да възстановят разходите на ВиК дружеството ни като видят какво е извършено. До момента имаме възстановена една фактура от 17 мисля. Така че, както се казва, крушката си има опашка. Към онзи момент, смея да твърдя, е допусната грешка от ръководството.

И оттук нататък вие сте с вързани ръце, така ли?

–          Ами оказва се, че по тези договори, които имаме сключени с тях, няма как да реагираме  без доброто желание на фирмите и ние се опитваме со кротце со благо да се разбираме с фирмите изпълнители да идват и да отстраняват евентуални аварии или да ги възлагат за изпълнение на нашето ВиК дружество срещу заплащане. Ако те не проявят такова желание ние няма как няма как да направим ремонта за тяхна сметка.

–          Съдебни дела можете ли да водите срещу тях?

–          Поради точно тези договори, с целия юридически екип на Общината сме сядали и сме го гледали – знаете, че и аз съм юрист по образование, ние наистина няма какво повече да направим от това което правим, освен да търсим добронамереност от фирмите изпълнители.

–          Тогава трябва много да се внимава с тези договори, които се подписват, може би. Казахте сега за мащабния за околовръстния път.

–          Точно така.

–          Там възможно ли е да има подобни проблеми?

–          Не случайно в този договор разплащането се извършва след приемането на дадените етапи. Има заложена страхотна рестрикция при неизпълнение на тези договори. Неслучайно ние направихме цяло звено за обществени поръчки с четирима юристи още в началото на мандата, защото това е много важно. И е хубаво да се знае, че заложеното в неправилното проектиране, след това и в реализацията, ако ти нямаш една сериозно проведена поръчка с едни сериозни договори,  ние приравняваме нашите договори със системата ФИДИК, смятам че това ни гарантира и гаранционните срокове и всичко, което е по гаранцията да бъде изпълнено в правилния ред и по правилния начин. Държим това да се случва по правилния начин, така че да бъдем удовлетворени.

–          В бъдеще ще се види какво ще се случи. Говорите за обществените поръчки. Има ли наложени санкции от Агенцията за държавна финансова инспекция? Тук, дори от нашето студио, депутатът от БСП Йордан Младенов отправи няколко обвинения срещу вас в тази посока.

–          Да, имам представа от това, което г-н народният представител е казал. Нормално е, когато държавата дава средства, в случая става въпрос за средства, които са отпуснати чрез министерски постановления – за трите свлачища и за околовръстното шосе. След като бъдат отпуснати тези средства, съответно АДФИ изпраща техен служител на проверки по отношение обществените поръчки, а след това и за самото изпълнение са договорите, които са сключени по тези обществени поръчки, и като цяло следи за изпълнението и дали по някакъв начин няма злоупотреба с финансови средства. По отношение договорите ни, които сме сключили за трите свлачища, имаме констатации от АДФИ, които ние в момента обжалваме и се надяваме, че нашата съдебна система ще реагира адекватно, защото наистина става въпрос за непредоставени документи от най-ниско естество, като цяло при подписване на договорите за поръчките.

–          А не че има нередности?

–          Да. Това са констатации, които са направени като актове в течение на изпълнението на самите договори. В последствие, разбира се, ще имаме и втора проверка, която ще констатира вече изпълнението по договорите (в момента проверките са само върху обществените поръчки). Това е една нормална практика във всяка една община. Нямаме нещо, за което да имаме притеснения. Между впрочем актовете, които се налагат от АДФИ, не са за Общината, а лично на кмета като физическо лице. Така че, дори и да има нещо подобно, ще трябва аз да си го плащам от джоба. Общината няма да бъде ощетена. На този етап смятаме, че имаме абсолютното право, че всичко е направено както трябва, затова и обжалваме констатациите пред съда.

–          Говореше се и за санирането, че там наемането на фирми, даване на повече средства. Като пример се даваше Ритуалната зала не може да струва 200 000 лева.

–          Изключително некомпетентно мнение, смея да твърдя, поради простата причина, че кандидатстването по европейски проекти е свързано с една изключително добре подготвена документация. Тя се утвърждава от Оперативна програма – ние сме кандидатствали с проект, този проект е одобрен, одобрени са всички количествено-стойностни сметки, в последствие са изпълнени съответните дейности след спечелване на проекта, и е разплатено на фирмите изпълнители с тези средства, които казах – собствени средства и револвиращ кредит. В момента те вече се възстановяват, нямаме наложени финансови корекции по тях. Не знам защо колегата е останал с погрешно впечатление специално за Ритуалната зала. Смея да твърдя, че там беше извършен не само един изключително добър ремонт, беше извършено цялостно реновиране на самата сграда. Това е една сграда от 30-те години, при която се натъкнахме на нещо изключително неприятно – канализационната система на къщата не беше свързана с канализацията на града, та се наложи фирмата изпълнител и това да направи и го направи за собствена сметка, защото нямаше как да оставим нещо да  не бъде свършено и да не бъде направено както трябва. Аз не смятам, че многоуважаваният от мен народен представител даже е стъпвал да види какво точно сме направили, за да коментира по подобен начин, но в крайна сметка всеки има право на мнение. Както вече казах, има достатъчно начини за проверка и те са извършени.

–          Относно фирмите, които са спечелили? Защото той намекна, че става въпрос за фирми, които са близки до вас.

–     Има проведени обществени поръчки. Между впрочем, фирмите са избрани чрез много сериозно проведени обществени поръчки и те са различни на различните лотове. Ние имахме по Региони в растеж определен брой лотове. Общо девет проекта бяха и те имат различни изпълнители. Всичко това е проверявано и от Сметна палата и от АДФИ, и не смятам, че има някакви притеснения точно за това. Ами то имаше фирми както от Пловдив, така и от Северна България, така и от Пазарджик.

–          Има ли неразплатени средства по някой от проектите?

–          Към настоящия момент не. Очакваме възстановяването. Очакваме да приключат проверките по част от лотовете. Знаете, че буквално преди един месец приключихме допълнителните дейности, които бяха със собствено финансиране по Общинска администрация – това беше последният проект от тези девет. В момента изчакваме фирмата, която е избрана като надзорна по Оперативната програма да дойде на проверка и да установи по самото строителство дали има някакви нередности. Чакаме по този начин и възстановяването на средствата, които казах, че сме платили чрез револвиращия кредит. Една процедура, която между впрочем е рутинна за всички оперативни програми. Смея тук да се похваля, и го казвам абсолютно отговорно – един проект се изпълнява обикновено за четиригодишен период, но ние успяхме с екипа ми успяхме да се справим за две години и половина с абсолютно цялото саниране, да изчерпим средствата, които са  по тази Оперативна програма за това време и даже да успеем да подадем нови проекти. Подали сме два нови проекта, всеки един за милион и двеста хиляди чрез предварително проведени процедури и одобрение сгради, които могат да бъдат одобрени от самата Оперативна програма. Тук сме давани за пример в интерес на истината, защото успяхме да направим предварителна оценка на това, кое може да мине съответните точки по изискванията на Оперативната програма и кое не.

–          А относно обвинението, че ръководите непрозрачно Общината какъв е вашият отговор?

–          Не знам какво значи непрозрачно.

–          Това е мнението на Йордан Младенов. Всъщност вие бяхте и конкуренти за кметския пост.

–          Смея да твърдя, че управлението на Общината е не само прозрачно, а и достатъчно добре показвано като такова.

През този мандат ние успяхме да изградим едно изключително видеонаблюдение на територията на нашата община, което дава сигурност на нашите съграждани.  В какво се изразява то – 52 камери на територията на цялата община. Системата е вързана и се съхранява като информация в Общинска администрация и е предоставена за наблюдение в нашето полицейско управление, което също беше ремонтирано. Т.е. подпомогнали сме нашите служители на РПУ Пещера.

–          Ако не се лъжа от Общината вложихте допълнителни средства, за да не е само външното саниране.

–          Да, с Решение на Общински съвет вложихме допълнителни средства. Освен това, ако говорим за прозрачност, смятам, че това което сме постигнали през тези три години по отношение на прозрачността на решенията на ОбС е от изключително голямо значение. Освен че въведохме система за електронно гласуване, което може да се вижда по време на общинските сесии, ние сложихме и две видеокамери, които излъчват директно в интернет заседанията. Това до този момент не беше правено, т.е. абсолютна прозрачност имаме и в това отношение за решенията които се взимат от ОбС. Общинският съвет е принципалът и всичко, което се взима като решение, ние като изпълнителна власт, в  случая местна, го изпълняваме. По отношение всичко, което е необходимо да се качва на страницата на Общинска администрация и ОбС, това се прави. Това е изискване на закона. Ние няма как да избягаме от него. Така че думата непрозрачност не виждам в какво би могла да бъде използвана. Всички процедури, които се провеждат в момента са чрез спазване на Закона за обществените поръчки и всичко, което е по законодателството. Между впрочем тук трябва да ви кажа, че си направихме труда да направим една сметка за провеждането на обществените поръчки в предишните два мандата. И трябва да ви кажа, че за по-предишния мандат, на Стилиян Варсанов има проведени 106 обществени поръчки, по времето на г-н Козарев за 100 броя. Ние в момента, за три години, имаме 224 обществени поръчки, което гарантира не само прозрачност, а и правилно селектиране на всички дейности, които се извършват в една Общинска администрация. Какво имам предвид? Ние се натъкнахме на факта, че не са обединявани обществени поръчки по изискванията на закона през различни години и които сега ние обединяваме. Ние направихме, напр., обществена поръчка за доставка на електричество не само на Общинска администрация, а и на всички второстепенни разпоредители. По този начин какво постигаме? Освен че постигаме прозрачност, постигаме и най-важното – икономия на средства. Защото при провеждането на една обществена поръчка на повече потребители, доставчикът, съответно, намалява цената. По този начин намалихме цената на нашата електроенергия. Същото направихме и с газта, като по този начин намаляваме цената, която се плаща за отоплението. Тук, смея да твърдя, сме иноватори по отношение това, което направихме, свързано с Общинска администрация. След като направихме ремонт на сградата по европейски проект, благодарение решение на Общински съвет пак казвам, успяхме да доставим един Чилър – голям климатик, който климатизира цялата сграда и в момента ние имаме охлаждане и отопление комбинирано с газ и с ток, така че намалихме разхода само с изтеклия месец, още преди зимния сезон, с 60%. Това означава правилно икономическо виждане по отношение икономическата стабилност на Общината – да намалиш разходите като не можеш да увеличиш приходите.

 

Говореше се, че стъпвате, така да се каже на проекти, които са започнати от предишните кметове и сега, така да се каже трупате лаври от това нещо, а пък почти нищо вие самият не реализирате.

Стъпвате на моята любима тема. За което благодаря. Това, което заварих като проектна готовност в началото на мандата се изразяваше в 0. Какво имам предвид? Направили сме си достатъчно добра сметка какво можем, как можем и по какъв начин да реализираме още в проектната ни програма. Тук е хубаво да се знае, че в крайна сметка е много важно, когато се казват подобни неща, да се коментират с факти. Направихме една справка, която справка показва кой какво е наследил и кой какво е подал през мандатите. Пак ще говоря за трите мандата, защото е изключително важно. В мандата на г-н Стелиян Варсанов са спечелени проекти за 62 милиона лева, в мандата на г-н Козарев са подадени проекти за 2 милиона лева, а са изпълнени проекти за 56 милиона лева. Тоест воден цикъл и ред други проекти, които бяха спечелени в мандата на Варсанов бяха реализирани в мандата на г-н Козарев.

А това, за което се коментира и което е изключително важно да уточним е, че в мандата на Георги Козарев са били осигурени средства по ОП“Региони в растеж“ на стойност 11 милиона лева, които ние вече сме изпълнили. Но се забравя една малка подробност, това не е сума, която не представлява написани и подадени проекти и утвърдени, а тя е заложена от оперативната програма по ос 2 на тази програма. И тук е мястото да кажа, че една от причините да се кандидатирам за кмет на община Пещера, е именно големият пропуск, който беше направен от предишното ръководство да се стигне до там, че да не се подпише договор за Интегриран план за градско възстановяване и развитие. Проект, който аз лично с екипа ми в Община Пазарджик, бяхме написали по покана на община Пещера. Един проект, който вече бях изпълнил в Община Пазарджик. Този проект гарантираше Община Пещера да остане в 39-те големи общини на България. Проектът беше спечелен с едни от най-високите точки. Смело мога да заявя, че това беше един от най-големите пропуски, които направи предишното ръководство. Защото благодарение на това Пещера изпадна от 39-те големи общини и попадна в следващата ос на Оперативната програма, където може да се кандидатства единствено и само за саниране на сгради. Между 39-те големи ние щяхме да сме равнопоставени на общините Пазарджик, Панагюрище и Велинград в нашата област. Там където бяхме и попаднахме благодарение на един по-предишен кмет и който беше заместник-министър, който успя да осигури Пещера да попадне, говорим за Георги Петърнейчев, в частта на Оперативната програма за по-големите общини. Изпуснахме 17 милиона лева, така бяха заложени в написания от екипа ми и мен проект. В ос1 бяха определени 39 общини и цифрите за всяка една от нея. В по-долната категория общини ние попаднахме само на възможността да санираме сгради.

Докато в 39-те големи ние щяхме да имаме възможност да реновираме квартали, както това се случва в момента в тези общини. Изпуснахме 17 милиона лева и отидохме на 11 милиона лева за саниране. За 2 месеца успяхме да подготвим техническите проекти като имаше обследване на сградите. Към онзи момент имаше много високо изискване 50% от сградите да бъдат публични, ние  подадохме 2 сгради, за които знаехме, че няма да бъдат одобрени, но това пък ни даде възможност да спечелим останалите проекти.

Тоест това, което заварих към онзи момент бяха 3 направени обследвания по националната програма за енергийна ефективност за 3 жилищни блока, които в последствие ние пуснахме наново, с нова процедура, защото предишните не отговаряха на съответните изисквания. И мога да кажа, че това което сме си го стартирали, сме го изпълнили и го приключваме. Тоест не съм наследил нито един европейски проект от предишното ръководство. Напротив, целият ми екип положи сериозен труд.

Разбира се и ние имаме пропуски. Те са свързани с Плана за развитие на селските райони. Тай като Община Пещера е силно развита икономически община не успяхме да спечелим проектите, които подадохме по този План, защото изискваниятаъм онзи момент бяха свързани с наличието на висока безработица, а ние нямаме такава. За това не успяхме да ги спечелим.