Кметът на Пещера Николай Зайчев взе участие в 129-та сесия на Европейския комитет на регионите, която се проведе на 16-и и 17-и май в Брюксел. По време на двудневните заседания делегатите изслушаха комисаря по бюджета и човешките ресурси Гюнтер Йотингер относно следващата многогодишна финансова рамка. Местните и регионалните лидери на ЕС подкрепят усилията на Комисията за нарастване на инвестициите в областта на образованието, научните изследвания, младежта и миграцията, както и предложените мерки бюджетът на ЕС да стане по-малко зависим от финансовите вноски на държавите членки. В същото време регионалните и местните представители подчертават, че предложеното съкращение от 10% на средствата за политиката на сближаване ще затрудни възможностите им за справяне с различията и за разпространение на иновациите сред местните общности в Съюза.

Наред с подходящо финансиране, местните и регионалните лидери от ЕС наблегнаха на необходимостта от правилно определяне на ролята на регионите и градовете в изпълнението на политиките на Съюза за подобряване на полезните взаимодействия и въздействието на тези политики. Във връзка с това предложенията на Европейската комисия за нови правила за европейските фондове ще се окажат много важна стъпка. Очаква се те да бъдат публикувани в края на май и началото на юни.

Комисарят по въпросите на образованието, младежта, културата и спорта Тибор Наврачич, заедно с Лука Яхиер, председател на Европейския икономически и социален комитет и евродепутата Петра Камереверт говориха с делегатите на КР по темата „Региони и градове – Европейска идентичност чрез култура „.

Комисарят по образованието припомни, че укрепването на обща европейска идентичност и насърчаването на социалното и икономическото сближаване са сред целите на Европейската година на културното наследство от 2018 г. и условията за изграждане на Европа на утре.

Ръководителят на българската делегация, кметът на Габрово Таня Христова представи становище на Европейския комитет на регионите по въпросите на укрепването на европейската идентичност чрез образование и култура, сподели Зайчев.

„Г-жа Христова заяви от трибуната на Комитета, че настоятелно препоръчваме да се насърчава изучаването на чужди езици от ранна възраст и да се запознаят учащите с обща Европейското културно наследство, европейската история и процесите на европейската интеграция, също така е спешно да се разгледат регионалните различия и икономическите и социални последици, които възникват вследствие на липсата на умения и несъответствията в ЕС“, коментира Зайчев.