– Къде е мястото на Комитета на регионите в дебата за бъдещето на Европа?

Там, където е мястото на всеки един човек, живеещ в Европа. Ние в Комитета на регионите представяме перспективата на обикновените хора. Ние сме представители на местни и регионални органи, ние сме тези, които ежедневно контактуват с европейците.

На практика местните власти предоставят най-много услуги на своите граждани, респективно прилагаме европейското законодателство. В общините и регионите се работи по европейски проекти, със средства на Евросъюза ние строим, обновяваме, обучаваме. Структурните фондове промениха жизнената среда на много региони по отношение на заетостта, промишлеността, администрацията, инфраструктурата, уменията.

За това е важно да има двупосочна посока на влияние и отношение – от европейското равнище към местното и обратно.

– Беше обявена нова инициатива – „Размисъл за Европа”. Какво точно представлява тя?

На последната си пленарна сесия Комитета на регионите даде ход на инициативата наречена „Размисъл за Европа“. Време е за диалог по места с наше участие, време е за дебат за бъдещето на Европа. В рамките на инициативата членовете на Комитета ще разговаряме с нашите съграждани, за да имаме обратната връзка.

В същото време е подготвена паневропейска онлайн анкета, която е съставена от набор от въпроси за бъдещето на Европа и има за цел да събере  информация от гражданите. В резултат на това Комитета ще приеме своята визия за бъдещето на Европа от местна и регионална перспектива през първата половина на 2018 г.

След това предстои среща на високо равнище на местните и регионалните лидери през първото тримесечие на 2019 г. В тази анкета всеки може да посочи кои са основните проблеми на неговия регион. Тя може да бъде открита на страницата на Комитета на регионите.

Може би ще ви бъде интересно, че преди да проведем този разговор анкетата показва, че 24% от участниците в нея от България са посочили като основен проблем политиките за младежта. Анкетата показва, че българинът разчита преди всичко националното правителство да му решава проблемите и на второ място Европейския съюз.

По глобалните проблеми, хората смятат, че местните власти имат по-малки възможности за влияние. Тази тенденция е дори по-силно изразена в целия съюз, показват обработените до момента анкети. Прави впечатление, че 79% от отговорилите българи смятат, че няма достатъчно солидарност между държавите в съюза. За ЕС като цяло процентът е дори по-висок -80% от отговорилите смятат така. Тези данни може да види и да си направи анализ сам аз себе си ако отговори на въпросите в допитването на Комитета на регионите.

Не за първи път се върви към публични инициативи и граждански дебати по различни теми. Мислите ли, че тази ще накара Брюксел да се вслуша в гласа на обикновените хора?

Това е нашата роля. Да накараме Брюксел да чуе проблемите на европейските граждани.   Комитетът на регионите има амбиция да работи за силна политика на сближаване, подкрепено с реалистичен бюджет.

Ще си позволя да цитирам Михаел Шнайдер, председател на групата на ЕНП в Европейския комитет на регионите, към която и аз принадлежа, който изтъкна, че социалното, икономическото и териториалното сближаване са жизненоважни за бъдещето на Европейския съюз.

И това не е просто въпрос на пари, а въпрос на осигуряване на общото бъдеще на нашите региони в съюза. Това бе казано по повод на стартираната от  Европейският комитет на регионите, заедно с водещи асоциации на градовете и регионите в евросъюза, европейска коалиция, призоваваща бюджета на Съюза след 2020 г. да направи политиката на сближаване по-силна, по-ефективна, видима и достъпна за всички регион в Съюза. Защото политиката на сближаване служи като израз на европейската солидарност, тъй като предоставя на всички граждани, независимо от тяхното място на пребиваване, възможност да се възползват от предимствата на Европейския съюз.

– Чува ли се гласът на регионите в Европа при вземането на решенията за ЕС?

Ще си позволя да обърна въпроса и да ви кажа, че регионите чуват гласа на Европа. Нека вземем нашата Пазарджишка област, към която принадлежи община Пещера, на която съм кмет. Близо 17 милиона лева в момента се усвояват по ОП“Региони в растеж“ за образователна инфраструктура. Като цяло българското държава е договорила 56,8% от средствата по ОП „Региони в растеж“. За настоящия програмен период България разполага с 11,7 млрд. евро, от които 9,9 млрд. евро идват от европейските фондове.

До този момент страната ни е договорила малко над 40% от тези средства, а вече изплатени са 874,5 млн. евро, или 7,5% от всички разполагаеми за страната ни средства. И тук идва мястото за обратния процес. След като европейските средства достигат до всеки от нас и очевидно ние имаме полза от това, което се прави по проекти, Европа да може да чуе и онова, което трябва да направи по-добре. Трябва да има диалог в съюза. И тук пак ще се върна на анкетата, която дава възможност на всеки европейски гражданин да сподели своето мнение. Разбира се и ние, делегатите в Комитета на регионите сме насреща, готови да говорим с всеки представител на нашата местна общност.01