Съвременен, модерен и преди всичко удобен Център за административно обслужване работи от днес в Община Пещера. Гражданите ще бъдат обслужвани на 15 гишета, по този начин административните услуги на Общината ще се предлагат на едно място. В новия център вече работят отделите „Деловодство“, „ГРАО“, „Местни данъци и такси“, „Кадастър“ и ТСУ. Има и каса за общо плащане на услуги. На входа на центъра е поставено и информационно табло, което указва кое гише каква услуга обслужва. Центърът е на нивото на площада и осигурява достъп на трудноподвижните хора, както и на майки с колички. До момента това не бе възможно, тъй като нямаше създадена необходимата инфраструктура вътре в сградата на Общинска администрация.

„Разкриването на този Център бе една от най-важните ми цели като кмет. До момента гражданите трябваше да обикалят по етажите на Общината, за да получат необходимата за тях услуга. От днес всеки има удобен и лесен достъп. Новият Център е от полза и на общинските служители. Необходимостта до днес хората да обикалят по етажите и по стаите малко или много нарушаваше работния процес“, коментира кметът Николай Зайчев.

Една от първите му дейности като градоначалник беше именно да проведе преговори и да осигури финансиране за купуването на бившия ресторант „Родопски светлини“, който на 16 февруари 1994 год. е бил прехвърлен от Община Пещера на Първа частна банка АД, гр. София. Предмет на договора са били част от партера и избените помещения в сградата и пристройката към ресторанта. В следващите повече от 20 години тези помещения бяха превърнати в склад за неизползваеми вещи и представляваха нелицеприятна гледка на фона на сградата.
При встъпването в длъжност на Николай Зайчев собственик на имота беше частно дружество. След рефинансиране на кредитите на Община Пещера с облигационен заем, бяха осигурени необходимите средства за купуването на тази част от сграда и превръщането ѝ в нещо полезно като Центъра за административни услуги.