1400 кв.м. тротоари са били ремонтирани и изградени в Пещера през активния строителен сезон. Част от тях са били обновени с плочки, а новоизградените тротоари са направени от бетон. На няколко улици в града, като някои части на ул. „Стефан Кънчев“, за първи път има достъпна пешеходна част. За да има тротоар на едно от местата е изчистен 30-сантиметров слой пръст, на друго дългогодишни бурени. Дейностите са извършени от строителната бригада на Общинското предприятие „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура“. Паралелно с това от тротоарите са премахнати 32 дънера, а настилката е възстановена. „От години не сме имали толкова мащабна работа по подновяване и изграждане на тротоари. Всичко се прави със средства на Общината и е част от политиката на кмета Николай Зайчев по подобряване на жизнената среда. Освен нови плочки и бетон, успешно използваме здравите стари плочки. Факт е, че на някои улици за първи път се правят тротоарни площи“, коментира управителят на дружеството Иван Спиров.

В момента строителната бригада е ангажирана с подновяване на пешеходните пътеки в Общината.