През изминалите дни проведох предизборни срещи с колективите на СУ“Св.Климент Охридски“, ОУ“Петко Р.Славейков“, ПГХВТ“Атанас Ченгелев“, НУ“Михаил Каролиди“. Предстоят ми още няколко срещи с работещите в училища и детски градини.
Четири години имах непрекъснат контакт с всяко училище или детско заведение. Познавам всеки техен проблем или предимство. Направихме много, за да подобрим условията и качеството на образованието в Пещера. Това ще е наш основен приоритет и занапред.
Ето част от акцентите ми като кандидат за кмет, заложени в моята предизборна програма. Те касаят сектор образование:
След като внедрихме иновациите в в СУ „Св. Кл. Охридски”, да го направим и в останалите училища;
Пълна финансова, техническа и кадрова обезпеченост на училищата за нормално функциониране през учебната година;
Организиране на ежегодни ученически лагери, финансирани от оперативната програма;
Подмяна на оборудването на всички детски градини;
Дуално обучение чрез разкриване на нови профили, професии и специалности и изграждане на трайни взаимоотношения между учебните заведения и бизнес структурите;
В мое лице и в лицето на съветниците от ГЕРБ, пещерските учители винаги могат да разчитат на подкрепа и разбиране!