Павлинка Шопова-Начкова е в листата на ГЕРБ Пещера от гражданска квота. Тя е завършила ЮЗУ,,Неофит Рилски“ гр. Благоевград с две специалности Немска филология и Приложна лингвистика. В момента е директор на СУ „Св. Климент Охридски“. Семейна е с едно дете.