Иван Гюров е на 33 години. Член е на ПП ГЕРБ. Завършил е УХТ Пловдив, специалност Топлотехника (машинен инженер). Иван е семеен.