Дафинка Радулова на 35 години. Завършила е ПУ “ Паисий Хилендарски” – бакалавър със специалност „Екология и опазване на околната среда“. Технически сътрудник в обувна фабрика и спедитор към транспортна фирма. Член на ПП ГЕРБ. Семейна, с две деца.