Близо 660 000 лв. ще инвестира Община Пещера в закупуването на нови машини и съдове за смет. Това стана ясно на редовното заседание на Общински съвет. Средствата са от отчисленията, които са заплащани заради използването на старото сметище.

До 570 000 лв. ще бъдат изразходени за закупуването на 7 специализирани автомобила – две сметосъбиращи машини, челен товарач, мини челен товарач, самосвал, бордови товарен автомобил и товарен автомобил за превоз на контейнери. Предложението на кмета Николай Зайчев към общинските съветници е направено след внимателен анализ и съгласуване с РИОСВ. Новата техника трябва да отговори на необходимостта от извозване на битовите отпадъци, които са генерирани на територията на Община Пещера на Регионалното депо – Пазарджик.

Спрямо средствата, с които общината разполага се налага всичките автомобили да са втора употреба, заложено е изискване да са произведени след 2005 г. Автопаркът на ОП“Чистота и поддъжране на общинската инфраструктура“ в момента е много стар и често аварира, коментира пред съветниците неговият управител Иван Спиров.

Предстои за близо 90 000 лв. да бъдат закупени нови контейнери и кофи за отпадъци. Най- много – 700 броя ще са кръглите кофи с вместимост 110 литра, още 100 кошчета за боклук ще бъдат монтираните в обществените части на населените места. Останалите са големи контейнери.

В Община Пещера предстои и изграждане на претоварна станция. Всичко това е насочено към оптимизиране на процеса на сметосъбиране и сметоизвозване. От 1 януари сметта се вози до Регионалното депо. Така освен, че се заплаща такса за всеки депониран тон, разходът за гориво е много по-голям.

Община Пещера е една от малкото, които не увеличиха своята такса битови отпадъци.